AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Comunicació de transport turístic amb reiteració




Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir la conformitat administrativa per realitzar transport turístic amb reiteració d'itinerari i caràcter periòdic, així com còpies acarades de les esmentades autoritzacions.
Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
Qui ho pot demanar: Qualsevol agència de viatges o mediador turístic.
Requisits a complir: Que estigui legalment constituïda com a agència de viatges o com a mediador turístic.
Que els transports turístics amb reiteració comunicats acompleixin la normativa relacionada.

Documentació a presentar: L'imprès de comunicació de transport turístic amb reiteració, per duplicat.
Justificant del pagament de les taxes (si la tramitació es fa presencialment).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar l'imprès de comunicació degudament complimentat i les taxes abonades (si es tramita presencialment).
Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: 7 dies
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: Per escrit
Marc legal: - Llei 16/1987, d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària.
- Decret 87/1997, que regula el transport turístic per carretera a les Illes Balears.
- Decret 96/2006, de 24 de novembre, que regula els transports turístics a les illes Balears.
- Ordre de 28 de febrer de 2007, relativa al model de comunicació de transports turístics.
- Correcció d'errades a l'Ordre de 28 de febrer de 2007, relativa al model de comunicació de transports turístics.
- Llei 4/2014, de 20 de juny, de transport i mobilitat sostenible de les illes Balears.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: Quan el preu de l'excursió sigui superior a 25 euros, la comunicació realitzada serà vàlida fins el 31 de desembre de l'any següent.
Quan el preu sigui inferior a 25 euros, la comunicació serà vàlida fins el 31 de desembre del mateix any en què se faci la comunicació.

Taxes: En el cas que la tramitació es faci telemàticament, no s'ha de pagar cap taxa.

 


Documents relacionats:
Generar document de pagament



 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ