AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Servei de teleassistència a domicili (TAD)
Tramitar.

Objecte del tràmit: Atorgar als ciutadans/anes que acompleixen els requisits un servei a través de la línia telefònica i amb un equipament de comunicacions i d'informàtica específic, als usuaris o beneficiaris de manera que es garanteixi l'atenció immediata davant d'una situació d'emergència social i/o sanitària. A més , el servei es complementa amb un seguiment constant dels usuaris, amb elements de protecció personal addicionals, amb agendes de seguiment i amb altres activitats que facilitin a la persona usuària la sortida del seu entorn habitual.
Àmbit de responsabilitat: Departament de benestar social i família
Qui ho pot demanar: Persones amb necessitat del servei per motiu d'invalidesa, aïllament, edat avançada, malaltia o altres motius de risc.
Requisits a complir: · Podran beneficiar-se del servei de teleassistència prioritàriament les persones que es trobin en alguna de les situacions següents: Viure sols o passar gran part del dia sense companyia, aïllament geogràfic i/o desarrelament social, riscos per edat avançada, discapacitat o malaltia, no ser mut, sord absolut, ni tenir una incapacitat mental que impossibiliti els requeriments mínims d'ús dels telecomandaments, tenir complertes les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene personal i del domicili i disposar o estar en condicions de disposar de línia telefònica en el seu domicili.
Documentació a presentar: 1. Informe del metge de capçalera (original)
2. Sol·licitud (original)
3. DNI (fotocòpia)
4. Targeta sanitària (fotocòpia)
5. Certificat d'empadronament/convivència (original)
6. Justificació dels ingressos econòmics (fotocòpia)
7. Declaració de renda o justificant que no fa falta (original)
8. Dades bancàries (original)
9. Ordre bancària a emplenar (original)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Serveis socials municipals
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Sol·licitar la cita amb el treballador/ora social
2. Anar a la cita amb el treballador/ora social el dia assignat
3. Emplenar la sol·licitud
4. Aportar la documentació necessària
5. Rebre la notificació del Consell Insular

Terminis de ciutadà: El servei es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Les tarifes van en funció de la renda mensual per càpita.
Resposta al ciutadà: Telefònicament (instal·lació) i per correu postal (notificación del Consell)
Marc legal: Reglament de la prestació del servei de teleassistència domiciliària de Menorca.
Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ