AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Suggeriments i queixes
Tramitar

Objecte del tràmit: Es tracta de presentar qualsevol escrit relatiu a un suggeriment, una proposta o una queixa adreçada al Consell Insular de Menorca.
Àmbit de responsabilitat: Servei d'atenció ciutadana (SAC)
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona
Requisits a complir: ---
Documentació a presentar: Escrit en el qual es detalli el suggeriment, la proposta o la queixa a formular, amb les dades indentificatives de la persona que la presenta i les dades de contacte en el cas que es desitgi obtenir una resposta.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de Maó i Ciutadella
Per telèfon (només informació):
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368393
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es (Consell Obert) i www.carpetaciutadana.org

Què ha de demanar el ciutadà: Emplenar el model de presentació de suggeriments i queixes en paper i fer-lo arribar al Consell Insular o emplenar directament el formulari disponible als web www.cime.es i www.carpetaciutadana.org.
Terminis de ciutadà: Ho pot presentar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: 15 dies
Tarifes aplicables: Es tracta d'una gestió gratuïta
Resposta al ciutadà: Segons el canal indicat en la sol·licitud
Marc legal: - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
- Reglament de participació ciutadana del CIM

Sentit del silenci administratiu: Desestimatori
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ