AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi)
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir la nova autorització o la rehabilitació de la targeta de transport públic de viatgers en autotaxi (VT).

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).

Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat.
Requisits a complir: Disposar de la targeta de transports de classe VT.
Documentació a presentar: - Instància (per duplicat).
- Full de pagament de la taxa.
- DNI (persones físiques) (fotocòpia)
- Permís de circulació del vehicle destinat a servei de taxi i domiciliat a Menorca (fotocòpia compulsada).
- ITV al corrent de revisió del vehicle (fotocòpia compulsada).
- Llicència municipal (fotocòpia compulsada).
- Assegurança de responsabilitat civil il·limitada (fotocòpia compulsada), així com el darrer rebut.
- Darrer rebut d'autònoms (fotocòpia compulsada).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Els establerts a la targeta de transports (data proper visat). Per esmena de deficiències 10 dies. Per rehabilitació, 1
Terminis de l'administració: 7 dies (si tota la documentació és correcta)
Tarifes aplicables: 2019: 41,37 euros
Resposta al ciutadà: Per escrit o presencialment
Marc legal: Llei 16/87 d'Ordenació de Transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació de la llei d'ordenació dels transports terrestres

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
A partir de l'1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb les autoritzacions de taxis, totes les persones físiques i jurídiques es podran comunicar i podran tramitar-les de forma electrònica a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment . Aquest és l'enllaç a aquesta seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

A partir de l'1 de gener de 2018, serà obligatòria la tramitació electrònica a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment.

 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ