ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi)
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir la nova autorització o la rehabilitació de la targeta de transport públic de viatgers en autotaxi (VT).

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).

Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat.
Requisits a complir: Disposar de la targeta de transports de classe VT.
Documentació a presentar: - Instància (per duplicat).
- Full de pagament de la taxa.
- DNI (persones físiques) (fotocòpia)
- Permís de circulació del vehicle destinat a servei de taxi i domiciliat a Menorca (fotocòpia compulsada).
- ITV al corrent de revisió del vehicle (fotocòpia compulsada).
- Llicència municipal (fotocòpia compulsada).
- Assegurança de responsabilitat civil il·limitada (fotocòpia compulsada), així com el darrer rebut.
- Darrer rebut d'autònoms (fotocòpia compulsada).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Els establerts a la targeta de transports (data proper visat). Per esmena de deficiències 10 dies. Per rehabilitació, 1
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 2021: 42,20 euros
Resposta al ciutadà:
Marc legal: Llei 16/87 d'Ordenació de Transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació de la llei d'ordenació dels transports terrestres

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
A partir de l'1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb les autoritzacions de taxis, totes les persones físiques i jurídiques es podran comunicar i podran tramitar-les de forma electrònica a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment . Aquest és l'enllaç a aquesta seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

A partir de l'1 de gener de 2018, serà obligatòria la tramitació electrònica a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment.

 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ