AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Inscripció en el Registre de Maquinària Agrícola
Tramitar.

Objecte del tràmit: Realitzar la inscripció de la maquinària agrícola en el Registre oficial de maquinària agrícola.
Àmbit de responsabilitat: Departament de medi ambient i reserva de biosfera
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona física o jurídica, titular d’una explotació agrària que dugui a terme una activitat agrària o la prestació de serveis agraris i posseeixi la titularitat de la màquina a inscriure com a conseqüència de la seva adquisició, transmissió per herència, donació, adjudicació en subhasta pública o contracte privat.
Requisits a complir: Ser el titular de la maquinària agrícola a inscriure al Registre Oficial de Maquinària Agrícola
Documentació a presentar: -DNI nou titular
-Escriptura de constitució de la societat, si s'escau
-Targeta ITV
-Certificat de fabricació del vehicle
-Certificat d'estructura de protecció homologada
-Factura de venda amb el nº de bastidor
-Acta d'adjudicació de subasta
-Certificat d'aduana (vehicles d'importació)
-Imprès de taxes del CIM
-Justificant d'alta al règim agrari de la SS
-DNI del venedor
-Cartilla d'inscripció anterior
-Baixa del cens de maquinària de la província d'origen
-Contracte de compra- venda
-Impost de transmissions patrimonials
De tota la documentació, s'aportarà original i fotocòpia acarada.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella - Sa Granja - Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la sol·licitud juntament amb la documentació.
Terminis de ciutadà: 30 dies
Terminis de l'administració: 3 mesos
Tarifes aplicables: (2019) Inscripció de maquinària nova: 34,50 euros. Canvi de titular: 37,47 euros. Baixa: 24,67 euros.
Resposta al ciutadà: Per correu postal.
Marc legal: Reial Decret 1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i Registre de Maquinària Agrícola
Reial Deret 346/2012, de 10 de febrer, per el que es modifica el Reial Decret 1013/2099.
Reial Decret 2822/1998, de 20 de desembre, Reglament General de Vehicles.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: La maquinària que està obligada a estar registrada és la següent:
• Els tractors agrícoles de rodes, de qualsevol tipus, potència i pes, i els remolcs agrícoles, que el pes màxim autoritzat excedeixi de 750 kg.
• Els tractors de cadenes, motocultors, portadors, tractocarros i màquines agrícoles automotrius, de qualsevol tipus, potència i pes.
• Les màquines agrícoles arrossegades amb pes màxim autoritzat que excedeixii 750 kg.
• Equips de tractaments fitosanitaris i de distribució de fertilitzants.
• Les màquines agrícoles no incloses en els apartats anteriors, per a les quals s’hagi sol•licitat un crèdit o subvenció oficial o bé les que determini l’autoritat competent.

 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ