ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Sol·licitud d'inscripció en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut
Tramitar.

Objecte del tràmit: Aquest tràmit permet sol·licitar la inscripció en el Cens d'Entitats Juvenils i d’Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut.

Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
Qui ho pot demanar: - Associacions exclusivament juvenil (totes les persones associades entre 14 i 30 anys)
- Associacions i federacions (50% de persones associades entre 14 i 30 anys)
- Entitats prestadores de serveis a la joventut
- Seccions juvenils d’una entitat més àmplia
- Delegacions a Menorca de les entitats anteriors amb àmbit estatal

Requisits a complir: Amb caràcter general, les entitats han de complir els requisits següents:
a) Estar prèviament inscrites en el registre corresponent.
b) No tenir ànim de lucre.
c) Tenir una estructura interna i un règim de funcionament democràtics.
d) Tenir unes finalitats d’interès general per a la joventut.
Consultau els requisits específics establerts al decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la llei 10/2006, de 26 de juliol, Integral de la joventut, concretament el Títol VI, relatiu al cens d’entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut, capítol II, dedicat a les entitats que es poden inscriure en el cens.

Documentació a presentar: - Sol·licitud d’inscripció en el cens insular d'entitats juvenils i d'entitats prestadores de serveis a la joventut.
- Acreditació de la representació amb què actua la persona signant, segons les formes previstes en la normativa de procediment administratiu.
- Còpia de l’acta de constitució.
- Còpia dels estatuts de l’entitat inscrits en el registre corresponent.
- Còpia del certificat d’inscripció de l’entitat en el registre corresponent, segons la naturalesa jurídica de l’entitat.
- Còpia de del NIF de l'entitat.
- Acreditació de la inscripció de la Junta Directiva en el registre corresponent.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: ---
Marc legal: 1. La Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
2. Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.
3. Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2016, de 26 de juliol, integral de la joventut.


Sentit del silenci administratiu: Positiu
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ