ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3534_Allotjaments turístics en aprofitament per torns
Tramitar

Objecte del tràmit: Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears d’allotjaments turístics en modalitat d’aprofitament per torns.

Inici de l'activitat:
L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres.


Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat en l'exercici de l'activitat.
Requisits a complir: Per poder-se acollir els establiments turístics a la modalitat d’aprofitament per torns de béns immobles:
1) Els establiments turístics hauran d’estar prèviament inscrits o autoritzats com a establiments hotelers o apartament turístic en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i complir el principi d'unitat d'explotació 2) El règim d'aprofitament per torns haurà de complir amb l'establert a la Llei 4/2012, de 6 de juliol, de contractes d'aprofitament per torns de béns d'ús turístic, d'adquisició de productes vacacionals de llarga durada, de revenda i de intercanvi i normes tributàries.

Documentació a presentar: A) Declaració responsable d’inici d’activitat turística (DRIAT) .
B) Copia del DNI o CIF de l’explotador .
C) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de bens i societats civil, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat.
D) Escriptura pública de constitució del règim d'aprofitament per torns d'acord amb l'establert a la Llei 4/2012, de 6 de juliol, de contractes d'aprofitament per torns de béns d'ús turístic, d'adquisició de productes vacacionals de llarga durada, de revenda i de intercanvi i normes tributàries.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Presentar la sol·licitud i documentació requerida.


Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment.
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: ---
Resposta al ciutadà: Per correu certificat.
Marc legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Llei 4/2012, de 6 de juliol, de contractes d'aprofitament per torns de béns d'ús turístic, d'adquisició de productes vacacionals de llarga durada, de revenda i de intercanvi i normes tributàries.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.


Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de declaració responsable d'inici d'activitat turística d’allotjaments turístics (aprofitament per torns)
Modelo de declaración responsable de inicio de actividad turística de alojamientos turìsticos (aprovechamiento por turnos)
Llei 4/2012, de 6 de juliol, de contractes d’aprofitament per torn de béns d’ús turístic, d’adquisició de productes de vacances de llarga durada, de revenda i d’intercanvi i normes tributàries.
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística
Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris
Fulls de reclamacions de turisme
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ