ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Formulació de precs o preguntes al Ple del Consell Insular
Tramitar.

Objecte del tràmit: Intervenir en el torn obert de precs i preguntes de les sessions ordinàries del Ple, segons estableix l'article 8 del Reglament de participació ciutadana del CIM.
Àmbit de responsabilitat: Presidència
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona o entitat interessada.
Requisits a complir: Cap.
Documentació a presentar: Escrit motivat adreçat a la presidència del CIM on s'indiqui la persona que efectuarà la intervenció, així com el prec o pregunta que desitja realitzar.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'atenció ciutadana (SAC) de Maó o de Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: ---
Altres: ---
Plana web: ---

Què ha de demanar el ciutadà: Entregar la sol·licitud al registre general d'entrada del CIM amb una antelació mínima de 8 dies hàbils immediatament anteriors a la realització de la sessió plenària (tercer dilluns del mes, a les 9.00 h).
La persona que hagi de realitzar la intervenció ha d'assistir al ple. En cas contrari el prec o pregunta no es respondrà.
Si la sol·licitud es denega, rebrà una notificació motivada per escrit, abans de la data de celebració del ple.

Terminis de ciutadà: 8 dies hàbils abans de la data de presentació del Ple, com a mínim.
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà: En cas de denegació de la sol·licitud, per escrit.
Marc legal: Reglament de participació ciutadana del CIM (art. 8)
Sentit del silenci administratiu: Positiu
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ