AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Autorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors
Tramitar.

Objecte del tràmit: Obtenir l'autorització de centre per impartir els cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors.
Àmbit de responsabilitat: Servei de transports
Qui ho pot demanar: Aquells centres que desitgin impartir qualsevol de les modalitats de formació regulades en el Reial Decret 1032/2007.

Requisits a complir: · Ser persona física o jurídica
· disposar de signatura electrònica
· disposar de la plantilla de personal mínima imprescindible
· disposar de locals adequats per impartir la part teòrica del curs
· disposar dels vehicles necessaris per realitzar les pràctiques
· disposar del material didàctic establert (annex II del RD 1032/2007)

Documentació a presentar: - Imprès de sol·licitud
- NIF
- Escriptures de constitució (en cas de persones jurídiques)
- Certificat signatura electrònica
- Relació de treballadors en plantilla
- Acreditar disposició locals
- Permís circulació i fitxa tècnica vehicle
- Acreditar material didàctic
- Programa de qualificació i formació
De tota la documentació s'ha de presentar original i fotocòpia, o bé fotocòpies acarades

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres: ---
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la sol·licitud juntament amb la documentació requerida.
Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: 2019: 356,12 €
Resposta al ciutadà: Per escrit
Marc legal: Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, que regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.
Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ