ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Baixa de còpies d'autorització de transports
Tramitar

Objecte del tràmit: Es tracta de sol·licitar la baixa de còpies d'autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC).

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).

Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant
Requisits a complir: Que estigui vigent l'autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC)
Documentació a presentar: -Instància (per duplicat)
-DNI o document equivalent i NIE+NIF per residents comunitaris (persones físiques) o TIF (persones jurídiques) o passaport o altre document equivalent al DNI en el país d'origen, NIF, i autorització de residència permanent o de residència temporal (estrangers no comunitaris).
-Original de la targeta de transports. Si l'autorització ha estat concedida a partir del procediment establert en l'article 19 de l'ordre FOM/734/2007 (noves autoritzacions d'empresa de la classe MDP-1), el nombre de còpies no podrà ser inferior al corresponent a un mínim de 3 vehicles amb capacitat de càrrega no inferior a 60 tones fins transcorreguts 3 ANYS des de l'expedició inicial de l'autorització.
-Sol·licitud de baixa signada per qui realitzi la direcció efectiva de l'empresa, amb reconeixement de signatura.
Els titulars de les autoritzacions de transport públic no resultants de l'aplicació de l'article 19 de l'ordre fom/734/2007, podran reduir el seu nombre de còpies lliurement.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per corregir deficiències 10 dies
Terminis de l'administració: 7 dies (si tota la documentació presentada és correcta)
Tarifes aplicables: 2021: 14,10 euros
Resposta al ciutadà: Per telèfon o per escrit al seu domicili, o presencialment
Marc legal: Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació del ROTT
Ordre FOM 734/2007, que desenrotlla el ROTT

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina.

 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ