ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Permís especial per caçar perdius amb bagues
Tramitar.

Objecte del tràmit: Obtenir l'autorització per a capturar perdius amb el sistema tradicional de llaços o bagues. Té validesa durant la temporada de caça vigent.
Àmbit de responsabilitat: Departament de medi ambient i reserva de biosfera
Qui ho pot demanar: · Qualsevol persona que disposi de la llicència de caça vigent del tipus A o B, i també la llicència C-2
Requisits a complir: · Disposar de la llicència de caça vigent del tipus A o B, i també la llicència C-2
· No estar inhabilitat per a l'obtenció de la llicència de caça
· Haurà de disposar de l'autorització prèvia del titular del vedat on es caci, expressa i per escrit
· Es permet un reclam i tres bagues per cada caçador, de fins a quatre bagons per baga, que han d'estar situades a una distància màxima de dos metres del reclam
· El caçador ha de vigilar permanentment l'artifici
· No es pot portar escopeta ni tenir-la al lloc

Documentació a presentar: 1. Sol·licitud (model oficial)
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Al Servei d'atenció ciutadana (SAC) o a Sa Granja i Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: Adreçar-se a les oficines d'atenció indicades i presentar la documentació requerida.
Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment. Per a l'entrega de l'estadística de captures, fins el 28 de febrer (consultar el tràmit corresponent pel lliurament del full de captures).
Terminis de l'administració: Tràmit de resolució immediata
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Presencialment o per correu postal
Marc legal: - Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial
- Ordre de vedes de la temporada de caça vigent

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: Per obtenir més informació, consultar l'Ordre de vedes de la temporada de caça vigent.
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ