ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça
Tramitar.

Objecte del tràmit: Es tracta d'autoritzar la creació, la segregació, l'ampliació o el canvi de titular d'un vedat de caça.
Àmbit de responsabilitat: Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada.
Requisits a complir: Els establerts a la Llei 6/2006 balear de caça.
Documentació a presentar: - Imprès de sol·licitud.
- Còpia simple de l'escriptura de propietat, o nota simple registral de totes les parcel·les que integren el vedat.
- Fotocòpia del DNI del/s titular/s del vedat.
- Plànol cadastral escala 1:1000 de la situació amb els límits del vedat assenyalat.
- Full de pagament de la taxa corresponent.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Al Servei d'atenció ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella - Sa Granja - Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 9713 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la sol·licitud adjuntant la documentació requerida.
Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: Pendent de determinar
Tarifes aplicables: 2021: creació, ampliació o segregació de vedats de caça 36,47 €;
Baixa o canvi de titular de vedats de caça 10,22 €

Resposta al ciutadà: Per correu certificat
Marc legal: Llei 6/2006 balear de caça
Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Ordre de vedes de caça de la temporada 2021/2022
Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006 sobre la caça i la pesca fluvial a les Illes Balears
Llei 6/2006 de 12 d'abril, balear de caça i la pesca fluvial
Documentació a presentar per a segregació, creació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça
Model de sol·licitud per a la creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça (pdf amb camps de formulari)
Model d'autorització per a caçar en vedats (pdf amb camps de formulari)
Model de sol·licitud del/s titular/s del vedat (pdf amb camps de formulari)
Relació de les taxes de caça i pesca fluvial per a l'any en curs
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ