AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Pla tècnic de caça: aprovació, modificació o renovació
Tramitar.

Objecte del tràmit: Es tracta de sol·licitar l'aprovació, modificació o renovació del pla tècnic del vedat de referència. En els casos de renovació, aquesta es produeix cada cinc anys.
Àmbit de responsabilitat: Departament de medi ambient i reserva de biosfera
Qui ho pot demanar: El titular del vedat.
Requisits a complir: Els establerts al Decret 72/2004 que regula els Plans Tècnics de Caça.
Documentació a presentar: 1. Sol·licitud (model oficial).
2. Pla Tècnic de Caça.
3. Plànols a escala 1:10000 (es poden descarregar des de la pàgina de cartografia del CIM http://cartografia.cime.es/).
4. Fotocòpia del DNI del titular del vedat (persona física)
5. Fotocòpia del DNI dels administradors (persona jurídica)
6. Fotocòpia escriptura de constitució (persona jurídica)
7. Fotocòpia nomenament de representants (persona jurídica)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Al Servei d'Atenció Ciutadana (Maó - Ciutadella) / Sa Granja / Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971368393
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Presentar la sol·licitud de pla tècnic de caça
2. Adjuntar la documentació requerida

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment. L'entrega anual de la memòria de captures, fins el 28 de febrer.
Terminis de l'administració: 6 mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Personalment o per correu certificat
Marc legal: Llei 6/2006 Balear de Caça, publicada al BOIB núm. 61 de 27 d'abril de 2006.
Decret 72/2004 pel qual es regulen els plans tècnics de caça BOIB núm. 102 de 22-07-2004.
Aquesta legislació la podeu consultar dins del tràmit dels vedats de caça.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ