ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Assessoria jurídica als municipis de Menorca
Tramitar

Objecte del tràmit: Donar assistència i assessoria jurídica als ajuntaments de l'illa de Menorca que ho sol·licitin.
Àmbit de responsabilitat: Servei de Cooperacio Local i Assistència als Municpis
Qui ho pot demanar: Els ajuntaments de Menorca
Requisits a complir: Cap.
Documentació a presentar: 1. Sol·licitud
2. Documentació necessària per tramitar la sol·licitud

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de Maó i Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la sol·licitud i la documentació requerida
Terminis de ciutadà: Cap
Terminis de l'administració: 15 dies
Tarifes aplicables: Cap
Resposta al ciutadà: Per correu postal / valisa
Marc legal: - Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local (art. 26.3 i 36)
- Reglament de Serveis de les Corporacions Locals (art. 156 i 160)

Sentit del silenci administratiu: ---
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ