ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Targeta Ciutadana de transport (EMT Palma)
Tramitar.

Objecte del tràmit: Es tracta d'obtenir la Targeta Ciutadana de la EMT de Palma, a l'efecte de l'aplicació del règim tarifari del servei de transport urbà col·lectiu de viatgers de Palma.
Perquè les targetes ciutadanes puguin ser utilitzades com a mitjà de pagament, és necessari carregar el moneder, on s'aplicarà la tarifa vigent en l'actualitat segons perfil, o bé carregar un títol (abonament mensual), amb diferents quanties segons el perfil. A més, qualsevol de les anteriors permet un transbordament gratuït a qualsevol línia diferent durant els 90 minuts següents a la primera cancel·lació.
Més informació sobre punts de recàrrega i tarifes visiteu http://www.emtpalma.cat/ca/punts-de-recarrega i a l'aplicació MobiPalma, que es pot descarregar de forma gratuïta en els dispositius mòbils Android i IOS

Àmbit de responsabilitat: Departament de mobilitat - servei de transports
Qui ho pot demanar: Perfils aprovats:

CARNET VERD: És per a qualsevol ciutadà resident a Menorca que per motius mèdics s'hagi de traslladar a Palma per indicació de l'IBSalut, tant si són pacients com acompanyants, ja sigui per ingrès hospitalari com per tractament.

RESIDENT: Qualsevol ciutadà resident a Menorca podrà emprar la línia 1 (aeroport) amb les mateixes condicions que els ciutadans de Palma.
Això suposa passar de pagar els 5 euros actuals en els desplaçaments amb origen i destinació a l’aeroport a pagar únicament 1 euro, el mateix preu que té aquest recorregut per als residents de Palma.
El preu dels trasllats des de Palma al port és el mateix que els desplaçaments dins la ciutat. Això suposa que el preu del bitllet senzill d’1,50 euros del trajecte al port serà ara de 80 cèntims.

ESTUDIANT: Els ciutadans menorquins que siguin estudiants a Mallorca podran tenir targeta amb el perfil d’estudiant en les mateixes condicions que els de Palma. Aquest perfil afecta únicament als universitaris (inclús els de màster, postgrau i doctorat) i estudiants de formació professional (cicles formatius superiors).
En aquest cas, els estudiants passaran de pagar els 5 euros actuals en la línia 1 (aeroport-port) a 67 cèntims.
Per a la resta de la xarxa (inclòs el port de Palma) passen de pagar el preu del bitllet senzill d’1,50 euros (o d’1,15 euros si ja tenien targeta ciutadana de no resident) a 45 cèntims.
De la mateixa manera, com els residents a Palma, tenen dret a gaudir de transbordament gratuït dins els 90 minuts següents al primer embarcament

Requisits a complir: -
Documentació a presentar: - DNI o document que justifiqui la residència a Menorca (permís de residència o passaport).
- En el supòsit de menors de 16 anys, la sol·licitud d'adhesió ha de ser subscrita pel pare, mare o tutor legal amb el qual conviu el menor.
- En el cas de targeta amb perfil de carnet verd (motius mèdics), la documentació lliurada per l'IB-SALUT (justificant de trasllat) que acrediti la condició de malalt desplaçat per raons mèdiques a un hospital o centre hospitalari de Mallorca, o d'acompanyant d'aquest.
- En el cas de targeta per estudiants, matrícula del centre d'ensenyament (EL TERMINI DE VALIDESA SERÀ FINS DIA 31 D'AGOST DE CADA ANY).
- TAXA: gratuït.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'atenció ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació):
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: -
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: Normes de sol·licitud, emissió i ús de Targeta Ciutadana, aprovades per Decret i publicades en el BOIB núm. 116 de 30 de juny de 2020.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: Per obtenir més informació podeu accedir a la pàgina web de l'EMT (www.emtpalma.es), enviar un e-mail a usuaris@emt.palma.es o telefonar al 971 225 590. També podeu acudir personalment al Centre d'Atenció al Client de la plaça Porta del Camp, 2 baixos 07001 Palma.

Informació sobre les tarifes per a la Targeta Ciutadana de transports (EMT Palma): http://www.emtpalma.cat/ca/tarifes

 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ