ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Inscripció, renovació o modificació en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de l'illa de Menorca (ROPO)
Tramitar

Objecte del tràmit: Realitzar la inscripció, renovació o modificació en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitaria de l'illa de Menorca (ROPO).

Àmbit de responsabilitat: Departament de medi ambient i reserva de biosfera
Qui ho pot demanar: Les persones físiques o jurídiques que realitzin una de les activitats següents:
Secció 1: el subministrament dels mitjans de defensa fitosanitària, incloent la fabricació o producció, comercialització, logística, emmagatzematge, distribució i venda o cessió en general.
Secció 2: la realització de tractaments fitosanitaris, tant per mitjans terrestres com aeris, o en magatzems o altres locals, quan es tracti de:
- La prestació de serveis, tant per empreses o altres entitats, amb el seu propi personal.
- La desinfecció de llavors i tractaments postcollita amb caràcter industrial o corporatiu, mitjançant instal·lacions o equips fixos.
Secció 3: assessorament en concepte de prestació de serveia a explotacions agràries, a entitats o particulars.
Secció 4: manipulació i utilització de productes fitosanitaris d'us professional.

Requisits a complir: - Secció 1 i 2: Disposar d'un contracte d'assessorament signat entre un tècnic assessor inscrit al ROPO i el responsable de l'explotació o representant legal de l'empresa.
- Secció 1 i 2: Personal relacionat laboralment amb l'empresa amb la titulació o capacitació com a usuari professional de productes fitosanitaris.
- Secció 3: Estar en possessió de la titulació habilitant.
- Secció 4: Estar en possessió del carnet de capacitació com a usuari professional de productes fitosanitaris.

Documentació a presentar: - DNI. Si escau DNI del representant (fotocòpia acarada)
- Escriptura constitució o modificació (fotocòpia acarada)
- NIF entitat (fotocòpia acarada)
- DNI representant (fotocòpia acarada)
- Secció 1 i 2: Contracte assessorament (fotocòpia acarada)
- Secció 1 i 2: Relació personal
- Secció 1,2 i 4: Fotocòpia carnet capacitació usuari professional de productes fitosanitaris
- Secció 1 i 2: Model Registre transaccions
- Secció 2: Model Contracte amb el client
- Secció 3: Fotocòpia acarada de titulació habilitant
- Document de liquidació taxa

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó/Ciutadella - Sa Granja - Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la sol·licitud amb tota la documentació.
Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: 40 dies.
Tarifes aplicables: 2021: Registre Oficial: 39,64 euros. Renovació Registre Oficial: 20,03 euros.
Resposta al ciutadà: Per correu postal.
Marc legal: Reial Decret 1311/2012 de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ