AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Inscripció, renovació o modificació en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de l'illa de Menorca (ROPO)
Tramitar

Objecte del tràmit: Realitzar la inscripció, renovació o modificació en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitaria de l'illa de Menorca (ROPO).

Àmbit de responsabilitat: Departament de medi ambient i reserva de biosfera
Qui ho pot demanar: Les persones físiques o jurídiques que realitzin una de les activitats següents:
Secció 1: el subministrament dels mitjans de defensa fitosanitària, incloent la fabricació o producció, comercialització, logística, emmagatzematge, distribució i venda o cessió en general.
Secció 2: la realització de tractaments fitosanitaris, tant per mitjans terrestres com aeris, o en magatzems o altres locals, quan es tracti de:
- La prestació de serveis, tant per empreses o altres entitats, amb el seu propi personal.
- La desinfecció de llavors i tractaments postcollita amb caràcter industrial o corporatiu, mitjançant instal·lacions o equips fixos.
Secció 3: assessorament en concepte de prestació de serveia a explotacions agràries, a entitats o particulars.
Secció 4: manipulació i utilització de productes fitosanitaris d'us professional.

Requisits a complir: - Secció 1 i 2: Disposar d'un contracte d'assessorament signat entre un tècnic assessor inscrit al ROPO i el responsable de l'explotació o representant legal de l'empresa.
- Secció 1 i 2: Personal relacionat laboralment amb l'empresa amb la titulació o capacitació com a usuari professional de productes fitosanitaris.
- Secció 3: Estar en possessió de la titulació habilitant.
- Secció 4: Estar en possessió del carnet de capacitació com a usuari professional de productes fitosanitaris.

Documentació a presentar: - DNI. Si escau DNI del representant (fotocòpia acarada)
- Escriptura constitució o modificació (fotocòpia acarada)
- NIF entitat (fotocòpia acarada)
- DNI representant (fotocòpia acarada)
- Secció 1 i 2: Contracte assessorament (fotocòpia acarada)
- Secció 1 i 2: Relació personal
- Secció 1,2 i 4: Fotocòpia carnet capacitació usuari professional de productes fitosanitaris
- Secció 1 i 2: Model Registre transaccions
- Secció 2: Model Contracte amb el client
- Secció 3: Fotocòpia acarada de titulació habilitant
- Document de liquidació taxa

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó/Ciutadella - Sa Granja - Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la sol·licitud amb tota la documentació.
Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: 40 dies.
Tarifes aplicables: Registre Oficial: 37,83 euros. Renovació Registre Oficial: 19,11 euros.
Resposta al ciutadà: Per correu postal.
Marc legal: Reial Decret 1311/2012 de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ