ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Sol·licitud d'expedició de carnets i diplomes acreditatius dels títols de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Tramitar.

Objecte del tràmit: Sol·licitar l'expedició dels carnets i del diplomes de monitores i monitors o de directores i directors de temps lliure.

Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
Qui ho pot demanar: Qualsevol escola de formació en el temps lliure que hagi finalitzat una acció formativa.

Requisits a complir: Les escoles d'educació de temps lliure infantil i juvenil han d'estar reconegudes oficialment i inscrites en el Cens d'escoles d'educació de temps lliure.

Documentació a presentar: 1. El model sol·licitud d'expedició del títol i del carnet de monitor/a i/o director/a d’activitats de temps lliure infantil i juvenil per part de les escoles de formació.

2. L'acta del curs amb la relació de l'alumnat que ha estat apte, que ha de contenir les dades següents:

• El nom i llinatges i el DNI
• La data de naixement
• La titulació que ha permès l’accés al curs
• El curs i dates de realització dels mòduls de la part teòrica
• El lloc i dates de realització de les pràctiques i indicació del director/a que les ha avaluades i certificades

3. Una fotografia en format JPG de cadascun dels/de les alumnes.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: -
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: En finalitzar cada acció formativa.
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: -Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (Títol I, art. 2-20; i Títol II, art. 21-36).
-Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ