ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3556_Pla de modernització per la comercialització d'estades turístiques inscrites d'acord amb la Llei 8/2012 i abans del Decret 20/2015
Tramitar.

Objecte del tràmit: Instància de presentació del Pla de Modernització d'estades turístiques establert com annex 6 al Decret, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de l'esmentada llei.

L'art. 133 de l'esmentat Decret 20/2015 estableix que s'incorporen com a annexos 5 i 6 diversos models de plans de modernització i de seguretat per a cada tipus d'establiments turístic, i també un model per a habitatges turístics de vacances i habitatges objecte de comercialització turística. (Annex 6).

Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ordenació Territorial i Turística
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà subjecte al compliment del Pla de Modernització per estades turístiques.
Requisits a complir: Qualsevol ciutadà subjecte al compliment del Pla de Modernització per estades turístiques.
Documentació a presentar: A) Instància
B) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En el cas de les comunitats de bens i societats civils, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat
C) Annex 6 degudament complimentat

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: ---
Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: Pla de qualitat reconegut per l'Administració 41€
Resposta al ciutadà: ---
Marc legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Pla territorial insular.
-Formació del Registre Insular d’empreses, activitats i establiments turístics de l’Illa de Menorca
-Taxa del servei d'ordenació turística.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ