AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3556_Pla de modernització per la comercialització d'estades turístiques inscrites d'acord amb la Llei 8/2012 i abans del Decret 20/2015
Tramitar.

Objecte del tràmit: Instància de presentació del Pla de Modernització d'estades turístiques establert com annex 6 al Decret, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de l'esmentada llei.

L'art. 133 de l'esmentat Decret 20/2015 estableix que s'incorporen com a annexos 5 i 6 diversos models de plans de modernització i de seguretat per a cada tipus d'establiments turístic, i també un model per a habitatges turístics de vacances i habitatges objecte de comercialització turística. (Annex 6).

Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ordenació Territorial i Turística
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà subjecte al compliment del Pla de Modernització per estades turístiques.
Requisits a complir: Qualsevol ciutadà subjecte al compliment del Pla de Modernització per estades turístiques.
Documentació a presentar: A) Instància
B) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En el cas de les comunitats de bens i societats civils, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat
C) Annex 6 degudament complimentat

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: ---
Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: Pla de qualitat reconegut per l'Administració 41€
Resposta al ciutadà: ---
Marc legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Pla territorial insular.
-Formació del Registre Insular d’empreses, activitats i establiments turístics de l’Illa de Menorca
-Taxa del servei d'ordenació turística.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ