ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Expedició o renovació de carnet acreditatiu de la Carta d’Artesà, la Carta de Mestre Artesà o el Document de Qualificació Artesanal
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir o renovar el carnet acreditatiu de la Carta d’Artesà, la Carta de Mestre Artesà o el Document de Qualificació Artesanal.

Àmbit de responsabilitat: Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
Qui ho pot demanar: Poden sol·licitar l’expedició del carnet acreditatiu de la seva qualificació artesanal les persones que obtinguin o renovin la carta d’artesà, la carta de mestre artesà o del document de qualificació artesanal.

Requisits a complir: Haver obtingut o renovat la carta d’artesà, la carta de mestre artesà o del document de qualificació artesanal.

Documentació a presentar: Els sol·licitants hauran de presentar una instància específica per la sol·licitud d’expedició del carnet, acompanyada del justificant del pagament de la taxa corresponent.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó-Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: - Emplenar i signar la sol·licitud específica
- Presentar la documentació requerida
- Realitzar el pagament de la taxa corresponent

Terminis de ciutadà: No hi ha termini
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: 2021: 10,06 €
Resposta al ciutadà: Notificació per correu postal o per via telemàtica, segons correspongui.
Marc legal: - Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per obtenir la carta d'artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic (BOIB núm. 121, de 06/09/2014).
- Ordre del conseller de Treball, Comerç i Indústria d’1 de setembre de 2015 (BOIB núm. 132, de 5 de setembre), que aprova la versió consolidada del Repertori d’Oficis Artesans i les definicions corresponents.
- Llei 4/1985 de 3 de maig, d'ordenació de l'artesania (BOCAIB núm. 14, de 20/05/1985).
- Llei 8/1999, de 12 d’abril d’atribució de competències als Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Artesania (BOIB núm. 51, de 24/04/1999).
- Decret 103/2000 de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'artesania de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 18/07/2000).
- Decret 6/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen l'art. 2 i 4 del Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'artesania de les Illes Balears i les Ponències Tècniques (BOIB núm. 23, de 14/02/2009).

Sentit del silenci administratiu: Estimatori.

Observacions: Les cartes concedides a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret tindran vigència il·limitada, excepte el document de qualificació artesanal que s'ha de renovar cada 5 anys.

 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ