ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Presentació de la memòria i la programació general d'activitats de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
Tramitar.

Objecte del tràmit: Presentar el resum de les activitats formatives fetes el curs acadèmic anterior i la programació general de les activitats previstes pel curs acadèmic que s'inicia.

Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
Qui ho pot demanar: Qualsevol escola d'educació en el temps lliure reconeguda pel Consell Insular de Menorca o pel Govern de les Illes Balears.

Requisits a complir: Les escoles d'educació de temps lliure infantil i juvenil han d'estar reconegudes oficialment i inscrites en el Cens d'escoles d'educació de temps lliure.
El contingut dels cursos programats ha de coincidir íntegrament amb tots els punts dels programes oficials del Títol II del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut. Si de cas, aquest contingut es pot ampliar i complementar, però no alterar.
Qualsevol canvi que es produeixi en la realització dels cursos respecte de la programació presentada s'ha de comunicar a joventut del Consell Insular un mes abans que s'iniciï cada curs. A més, aquest canvi ha de figurar a la memòria del curs acabat, amb una explicació de les raons i amb la indicació de la data en què es va notificar el canvi al Consell Insular.
Tant la persona que ocupi la direcció de l’escola com el personal docent i el voluntari en contacte habitual amb menors han de complir el requisit de no estar inscrits en el Registre Central de Delinqüents Sexuals. Si aquestes persones són de nacionalitat diferent a l'espanyola, han de tenir, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals esmentat, un certificat del seu país de nacionalitat.
El certificat és gratuït i es pot demanar via telemàtica, si es disposa de certificat digital, per correu postal o de manera presencial, a la gerència territorial del Ministeri de Justícia a les Illes Balears (carrer de la Posada de la Real, 6, Palma). Teniu més informació sobre com sol·licitar el certificat en l'enllaç següent: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/registro-central-delincuentes

Documentació a presentar: -Formulari de presentació de la memòria d'activitats i la programació anual per a les escoles de formació de temps lliure infantil i juvenil.
-Model de memòria d'activitats de l'any anterior.
-Model de programació del curs acadèmic actual.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: -Presentar telemàticament la memòria i la programació general d'activitats de cada curs acadèmic
-Presentar telemàticament el model de comunicació de realització de cada curs
-Comunicar telemàticament qualsevol modificació en la programació general del curs acadèmic que s'ha presentat o en la comunicació de la realització de cada curs
-Sol·licitar l'expedició de carnets i diplomes acreditatius de l'alumnat que superi cada curs

Terminis de ciutadà: Durant el mes de setembre de cada any
Terminis de l'administració: 15 dies
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: -Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (Títol I, art. 2-20; i Títol II, art. 21-36).
-Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.


Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ