ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Petició de dades de les persones inscrites en el Registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil per part d’entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure
Tramitar.

Objecte del tràmit: Aquest tràmit permet sol·licitar al Consell Insular de Menorca la relació de persones que estan en possessió del títol de monitor/a i/o director/a de temps lliure infantil i juvenil i han autoritzat expressament la cessió de les seves dades de contacte a entitats i empreses que necessiten personal per organitzar activitats de temps lliure infantil i juvenil.

Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
Qui ho pot demanar: Entitats i empreses que organitzen activitats de temps lliure infantil i juvenil.


Requisits a complir: Estar legalment constituïdes.

Documentació a presentar: Model de sol·licitud de dades de les persones inscrites en el Registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil de Menorca per part d’entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure.


On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar el model normalitzat d'autorització de cessió de dades.

Terminis de ciutadà: Qualsevol moment previ o durant l’inici de l’organització d’una activitat de temps lliure infantil o juvenil.
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: -Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (Títol I, art. 2-20; i Títol II, art. 21-36).
-Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
-Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

Sentit del silenci administratiu: Estimatori.

Observacions:
 


Documents relacionats:
 
Model de sol·licitud de petició de dades personals de les persones inscrites en el registre de diplomes d'educació
Modelo de solicitud de petición de datos personales de las personas inscritas en el registro de diplomas de educación
Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
informació relativa al programa del curs de director/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
informació relativa al programa del curs de monitor/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ