AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Presentació de mèrits - Oferta pública d'ocupació 2016 i 2017
Tramitar

Objecte del tràmit: Es tracta de presentar els mèrits al·legats per part dels aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

Àmbit de responsabilitat: Servei de Gestió de Persones
Qui ho pot demanar: Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició.
Requisits a complir: -
Documentació a presentar: Documentació a presentar en la fase de concurs:
La documentació acreditativa dels mèrits només l’han d’aportar les persones aspirants que superin la fase d’oposició. Així, en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional, els aspirants que hagin superat la fase d’oposició hauran d’aportar la documentació relativa als mèrits per a poder-los valorar.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.oposicions.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional.
Terminis de l'administració: Els terminis establerts al procediment d'OPO.
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: - Llei 39/2015 PAC, Llei 3/2017 de Funció Pública de la CAIB i Llei 5/2015 TREBEP.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ