ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Presentació de mèrits - Oferta pública d'ocupació 2016 i 2017
Tramitar

Objecte del tràmit: Es tracta de presentar els mèrits al·legats per part dels aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

Àmbit de responsabilitat: Servei de Gestió de Persones
Qui ho pot demanar: Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició.
Requisits a complir: -
Documentació a presentar: Documentació a presentar en la fase de concurs:
La documentació acreditativa dels mèrits només l’han d’aportar les persones aspirants que superin la fase d’oposició. Així, en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional, els aspirants que hagin superat la fase d’oposició hauran d’aportar la documentació relativa als mèrits per a poder-los valorar.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.oposicions.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional.
Terminis de l'administració: Els terminis establerts al procediment d'OPO.
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: - Llei 39/2015 PAC, Llei 3/2017 de Funció Pública de la CAIB i Llei 5/2015 TREBEP.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ