ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Inscripció al Registre General d’Explotacions Agràries (Registre Insular Agrari)
Tramitar

Objecte del tràmit: Realitzar la inscripció, modificació o baixa de les explotacions agràries en el Registre General d’Explotacions Agràries (Registre Insular Agrari).

Àmbit de responsabilitat: Economia i Territori
Qui ho pot demanar: Han de ser objecte d’inscripció en el registre insular agrari totes les explotacions agràries ubicades en el territori insular de Menorca.

Requisits a complir: Ser el titular d’una explotació agrària d’Oci/autoconsum, General o Preferent.

Documentació a presentar: PERSONA FÍSICA EXPLOTACIONS AGRÀRIES GENERALS O PREFERENTS
-DNI del sol·licitant
-DNI del seu representant, si escau,
-Document acreditatiu de la representació
-IRPF darrer any fiscal
-Alta cens activitat agrària
-Memòria agronòmica (només si és inici d’activitat)

PERSONA JURÍDICA EXPLOTACIONS AGRÀRIES GENERALS O PREFERENTS
-NIF de l'entitat.
-DNI del seu representant.
-Document acreditatiu de la representació amb la qual actua.
-Document constitutiu de la societat, amb estatuts.
-Relació actualitzada de socis.
-En el cas de comunitats de béns, hereditàries o altres associacions o agrupacions sense personalitat jurídica: document acreditatiu de la seva constitució i relació de membres o partíceps degudament acreditats.
-Impost de Societats del darrer any fiscal.
-Declaració d’IVA de l’entitat del darrer any fiscal.
-Memòria agronòmica (només si és inici d’activitat)
-Alta cens activitat agrària

PERSONA FÍSICA EXPLOTACIONS OCI/AUTOCONSUM
-DNI del sol·licitant
-DNI del seu representant, si escau,
-Document acreditatiu de la representació

PERSONA JURÍDICA EXPLOTACIONS OCI/AUTOCONSUM
-NIF de l'entitat.
-DNI del seu representant.
-Document acreditatiu de la representació amb la qual actua.
-Document constitutiu de la societat, amb estatuts.
-Relació actualitzada de socis.
-En el cas de comunitats de béns, hereditàries o altres associacions o agrupacions sense personalitat jurídica: document acreditatiu de la seva constitució i relació de membres o partíceps degudament acreditats.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella - Sa Granja - Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971356060
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: -
Terminis de l'administració: El termini per resoldre la inscripció/modificació o baixa és de 90 dies.
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà:
Marc legal: -Decret 43/2015, de 22 de maig, de principis generals i directrius de cordinació en matèria d’explotacions agràries, agràries prioritàries, de titularitat compartida, preferents i d’oci, autoconsum; de regulació sobre l’organització i el funcionament del Registre Interinsular Agrari i dels registres insulars agraris de les Illes Balears.
-Resolució del President del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aproven els models de Declaració Responsable, la documetació a aportar i les noves taules de marges bruts i criteris de càlcul d’UTA per a la inscripció dels Registres Insulars Agraris de les Illes Balears.
-Resolució del President del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de 18 de març de 2015 per la qual s’aproven els models de Declaració Responsable, la documetació a aportar i les noves taules de marges bruts i criteris de càlcul d’UTA per a la inscripció dels -Registres Insulars Agraris de les Illes Balears.
-Llei 3/2019, de 31 de gener, Agrària de les Illes Balears.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
Inscripció al Registre General d’Explotacions Agràries (Registre Insular Agrari) - Declaració responsable
Inscripció al Registre General d’Explotacions Agràries (Registre Insular Agrari) - Annex 2
Inscripció al Registre General d’Explotacions Agràries (Registre Insular Agrari) - Sol·licitud certificat dades
Inscripció al Registre General d’Explotacions Agràries (Registre Insular Agrari) - Full de dades a emplenar en cas d'alta o modificació
Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears
Decret 43/2015, de 22 de maig, de principis generals i directrius de coordinació en matèria d’explotacions agràries
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ