ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Registre insular de plantacions de vinya - Sol·licitud d’autorització per a la nova plantació de vinya
Tramitar

Objecte del tràmit: L'objecte d'aquest procediment és la plantació de nova vinya amb autoritzacions concedides del repartiment de nova superfície de vinya a nivell nacional.

Àmbit de responsabilitat: Economia i Territori
Qui ho pot demanar: Són destinataris d'aquest procediment qualsevol persona física o jurídica o agrupació de persones físiques o jurídiques amb disposició d'una superfície agrària que vulguin destinar a la plantació de vinya.

Requisits a complir: Perquè una sol·licitud es consideri admissible, el sol·licitant ha complir els requisits què apareixen a l'article 5.a, 5.b i 5.c del Decret 34/2020, de 23 de novembre, pel qual es fixen els principis generals en matèria de control del potencial de producció vitícola, del Registre Vitícola i sobre les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola a les Illes Balears i s'inclouen les varietats Esperó de gall, N. Callet negrella, N. i Mancès de Tibús, N. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears.

Documentació a presentar: - Document acreditatiu de tenir a la seva disposició la superfície agrària per a la qual es sol·licita l'autorització de la nova plantació de vinya. (Nota simple del registre de la propietat, escriptura de compra-venta, certificat cadastral, contracte d'amitgeria, o contracte d'arrendament, liquidat d'impostos, junt amb el consentiment de la persona propietària per poder efectuar la plantació de vinya quan el sol·licitant no sigui propietari de la superfície per a la qual es sol·licita l'autorització).
- Document acreditatiu de tenir la capacitat i competències professionals adequades.

Criteris de prioritat
- En el cas d'optar a la puntuació de petita o mitjana explotació, la documentació acreditativa de complir el descrit a l'article 7.0.c del Decret 34/2020, de 23 de novembre, pel qual es fixen els principis generals en matèria de control del potencial de producció vitícola, del Registre Vitícola i sobre les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola a les Illes Balears i s'inclouen les varietats Esperó de gall, N. Callet negrella, N. i Mancès de Tibús, N. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó/Ciutadella - Sa Granja - Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: Des de 15 de gener fins el darrer dia de febrer de cada any.
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: Abans de l'1 d'agost de l'any en que s'ha fet la sol·licitud
Marc legal: -Decret 34/2020, de 23 de novembre, pel qual es fixen els principis generals en matèria de control del potencial de producció vitícola, del Registre Vitícola i sobre les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola a les Illes Balears i s'inclouen les varietats Esperó de gall, N. Callet negrella, N. i Mancès de Tibús, N. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears.

Sentit del silenci administratiu: Negatiu.

Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ