ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Registre insular de plantacions de vinya – Comunicació de final de plantació o replantació de vinya
Tramitar

Objecte del tràmit: L'objecte d'aquest procediment és el de notificar la finalització d’una plantació de vinya i la posterior inscripció en el Registre insular de plantacions de vinya.


Àmbit de responsabilitat: Economia i Territori
Qui ho pot demanar: Són destinataris d'aquest procediment qualsevol persona física o jurídica o agrupació de persones físiques o jurídiques o entitat que disposi d'una resolució autoritzant una plantació de vinya.

Requisits a complir: - Ser persona física o jurídica, o agrupació de persones físiques o jurídiques, i tenir al seu nom una resolució de d’autorització de plantació de vinya.
- El sol·licitant, ha de tenir a la seva disposició en el moment de la comunicació de la finalització de la plantació, en propietat o en règim d'arrendament, amitgeria o qualsevol altra forma conforme a dret que pugui demostrar mitjançant un document liquidat dels tributs corresponents, la superfície agrària per a la qual comunica la finalització de la plantació.
- Les noves plantacions i replantacions de vinya regulades en el Decret 34/2020 s’han de fer amb les varietats autoritzades o recomanades per a les Illes Balears i amb les varietats de portaempelts que recullen els Annexes XI i XII del Decret esmentat, i amb les que figurin en posteriors modificacions que es puguin realitzar en la classificació de les varietats que figuren als annexes anteriors.

Documentació a presentar: - Factura o certificat del material vegetal utilitzat.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó/Ciutadella - Sa Granja - Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: Abans de la caducitat de l’autorització.
Terminis de l'administració: El termini per resoldre la inscripció és de 3 mesos.
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: -Decret 34/2020, de 23 de novembre, pel qual es fixen els principis generals en matèria de control del potencial de producció vitícola, del Registre Vitícola i sobre les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola a les Illes Balears i s'inclouen les varietats Esperó de gall, N. Callet negrella, N. i Mancès de Tibús, N. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears.

Sentit del silenci administratiu: Estimatori.
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ