ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Registre insular de plantacions de vinya – Sol·licitud de canvi de titularitat de vinya
Tramitar

Objecte del tràmit: L'objecte d'aquest procediment és canviar la titularitat d'una o varies parcel·les vitícoles en el Registre insular de plantacions de vinya.

Àmbit de responsabilitat: Economia i Territori
Qui ho pot demanar: Són destinataris d'aquest procediment qualsevol persona física o jurídica o agrupació de persones físiques o jurídiques o entitat que vulgui canviar la titularitat d'una parcel·la vitícola.

Requisits a complir: - El nou titular ha de demostrar tenir a la seva disposició la superfície de vinya.

-Les parcel·les vitícoles plantades a les Illes Balears amb autoritzacions per a replantació generades fora de les Illes Balears, provinents de conversió de drets o de reconeixements d'arrabassada, no es podran canviar de titularitat fins que la persona titular no hagi presentat la cinquena declaració de collita comptada des de la data de comunicació del final de plantació de la parcel·la vitícola sobre la qual sol·licita el canvi de titularitat, als efectes d'evitar la creació artificial de condicions per a poder incrementar el potencial vitivinícola de les Illes Balears.

Documentació a presentar: Documentació acreditativa d'estar en disponibilitat de la superfície, ja sigui en propietat o arrendament o qualsevol altre forma ajustada a dret, mitjançant document liquidat dels corresponents tributs, junt amb el consentiment del propietari, si escau.


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó/Ciutadella - Sa Granja - Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: Sempre que la plantació figuri inscrita en el registre vitícola. Quan es tracti d’una plantació realitzada en virtut del Règim d’autoritzacions de plantacions de vinya a partir de l’1 de gener de 2016, la nova plantació de vinya ha d'estar un període mínim de cinc anys des que s'hagi efectuat la comunicació de final de plantació en règim d'explotació i no es pot vendre ni arrendar a cap altra persona física o jurídica, excepte per causa de força major o per les circumstàncies excepcionals que preveu l'article 2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la política agrícola comuna.
Terminis de l'administració: El termini per resoldre la inscripció és de 3 mesos.
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: -Decret 34/2020, de 23 de novembre, pel qual es fixen els principis generals en matèria de control del potencial de producció vitícola, del Registre Vitícola i sobre les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola a les Illes Balears i s'inclouen les varietats Esperó de gall, N. Callet negrella, N. i Mancès de Tibús, N. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears.

Sentit del silenci administratiu: Estimatori.
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ