ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Sol·licitud d’autorització excepcional per al control d’espècies
Tramitar.

Objecte del tràmit: Obtenir autorització per al control d’espècies, deixant sense efecte les prohibicions establertes als articles 33.1, 33.3, 37 i 38 (excepte els punts 12, 13, 21, 26 i 27) de la Llei balear de caça.

Àmbit de responsabilitat: Departament d'economia i territori
Qui ho pot demanar: Qualsevol usuari de vedat de caça.

Requisits a complir: Justificar que no hi ha cap altra solució satisfactòria i ocorre alguna de les circumstàncies següents:
• Si es deriven efectes perjudicials per a la salut i la seguretat de les persones.
• Si es deriven efectes perjudicials per a les espècies protegides.
• Per prevenir perjudicis importants en els cultius, en els ramats i en els boscos.
• Per a fins d’investigació o d’ensenyament, de repoblació o de reintroducció, així com per a la cria en captivitat orientada als fins esmentats.
• Per prevenir accidents en relació amb la seguretat aèria i vial.
• Per permetre, en condicions estrictament controlades i mitjançant mètodes selectius i tradicionals, la captura, la retenció o qualsevol altra explotació prudent de determinades espècies no catalogades, en petites quantitats i amb les limitacions precises per garantir-ne la conservació.
• Per protegir la flora i la fauna.
• Per combatre malalties o epizoòties que afectin les espècies cinegètiques.

Documentació a presentar: - Sol·licitud d'autorització excepcional, motivada, mitjançant model oficial.
- Llista de les persones proposades per realitzar l’actuació (Nom i cognoms, DNI i mètode de control)
- Autorització expressa del titular de la parcel·la o dels edificis habitables aïllats o edificis agraris, ramaders o forestals en ús, quan el control s’hagi de realitzar a l’interior de les zones de seguretat d’aquests espais.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Al Servei d'atenció ciutadana (SAC) o a Sa Granja i Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres: -
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: No hi ha terminis en tractar-se d’una autorització excepcional
Terminis de l'administració: 3 mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Per correu postal.
Marc legal: Llei 6/2006 de 12 d’abril, Balear de caça i pesca fluvial, modificada per la Llei 3/2013, de 17 de juliol

Sentit del silenci administratiu: Desestimatori
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ