ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Tràmits en línia 


Tràmits destacatsTots els tràmits

Cercar rapida:
Matèries:
Fets vitals:
Destinataris:

  Identificació * Signatura *
Actualitzar dades telèfon mòbil i adreça electrònica per a poder rebre avisos DNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veAlta domiciliació bancàriaDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veAnul·lar cita prèviaAutoliquidació de taxes i tributsDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veBaixa domiciliació bancàriaDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veBonificació de l'IBI per família nombrosaDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veBonificació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbanaDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veBonificació IVTM vehicle baix impacte ambientalDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veBonificació sistemes aprofitament tèrmicBorsa de treball temporal per al Servei Municipal d'EsportsDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veCanvi de domiciliDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veDNI-eAltres certificats digitalsCertificat d'empadronamentDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veCertificat d'empadronament històricDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veCertificat de convivènciaDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veCertificat de viatgeDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veCita prèviaConsulta de rebutsDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veConsulta de registre d'entrades i sortidesDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veConsulta i pagament de deutesConsulta les teves queixes i suggerimentsDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veDeclaració responsable obres majors segons art. 5 del RDL 8/2020Devolució part proporcional IVTM per baixa definitiva vehicle davant la DGTDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veExempció pagament I.V.T.M. per a persones amb discapacitatDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veExempció pagament I.V.T.M. per a vehicles històricsDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veExempció pagament I.V.T.M. per a vehicles i maquinària agrícolesDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veFraccionament / ajornament de deutesDNI-eAltres certificats digitalsCl@veIdentificació del subjecte infractorDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veInscripció al padró d'habitantsDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veDNI-eAltres certificats digitalsLlicència d'obres sense projecteDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veOcupació via pública (Obres i bastides)DNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veReducció Taxa aigua 70% per tarifa domèsticaSol·licitud cessió de locals municipalsDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veSol·licitud d'accés a la informació públicaSol·licitud de reducció en la quota de les escoles infantils municipalsSol·licitud parada Mercat de NitAlta impost de vehicles de tracció mecànicaDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veComunicació prèvia d'inici d'obres (quan no afecten activitats)DNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veInstància genèricaDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@veDNI-eAltres certificats digitalsLlicència d'obres amb projecteDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@vePresentació ofertes contractes menorsDNI+PINDNI-eAltres certificats digitalsCl@ve

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ