ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Tràmits en línia 


Tràmits destacatsTots els tràmits

Cercar rapida:
Matèries:
Fets vitals:
Destinataris:

  Identificació * Signatura *
1_Comunicació prèvia de canvi de classificació (nou grup)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)2_Comunicació prèvia de canvi de nom comercial, propietari, domicili i denominació fiscal PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)3_Comunicació prèvia de canvi de qualificació (nova categoria)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)4_Comunicació prèvia de canvi de titular (explotador o comercialitzador)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)5_Comunicació prèvia de modificació de places / unitatsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)6_Comunicació prèvia d'explotació conjunta d'establiments (H, HA i AT)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Acreditació administrativa (serveis socials)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Actualització de dades del títol de família nombrosaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)PIN CiutadàAdhesió al programa pilot Lloguer ÈticPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Ajuts a les actuacions del programa Menorca música i teatrePIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Ajuts a les escoles infantils amb alumnes de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys) Ajuts a les organitzacions professionals agràries de MenorcaAjuts al lloguer d'habitatges que s'inclouen en el programa pilot Lloguer ÈticPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Ajuts econòmics per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associatsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Ajuts per a la pràctica esportiva a la infància i joventut (3-30 anys) PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Ajuts per a les escoles de música de MenorcaAllotjaments turístics en aprofitament per tornsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Alta/modificació de domiciliació bancàriaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Anul·lació cita prèvia SACPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Arbitratge a la Junta Arbitral del Transport de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Assessoria econòmica als municipis de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Assessoria jurídica als municipis de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Assistència tècnica urbanística als municipis de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització d'activitats no permanents menors de recorregut supramunicipalPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització d'amollada de peces de caçaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització d'operador de transports (ot)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització d'ús d'ormeigs tradicionals per a la pesca recreativaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductorsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització de cessió de dades de les persones inscrites en el registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil a les entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliurePIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització específica per a la realització d'actuacions en l'àmbit dels serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització per a instal·lació de camps d'ensinistrament de cansPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització per a la creació de refugis de faunaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització per a la instal·lació de cetàries, vivers i aquarisPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització per a la suspensió o la cessament d'activitats de serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització per al canvi de titularitat d'un servei de serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització per al transport sanitari privat (vspc)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització per al transport sanitari públic (vs)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització transport privat complementari de viatgers (vpc)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Baixa de còpies d'autorització de transportsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Baixa de domiciliació bancàriaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Canvi de titular d'autorització d'empresa de transports per al transport públic de mercaderiesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Carta d'ArtesàPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Carta de Mestre ArtesàPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Catalogació de vehicles històricsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Certificació tècnica de parcs aquàticsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Certificat de competència professional per al transport públicPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Certificat de conductor de país no comunitariPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Certificat per a matriculació de determinats vehiclesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Cessió de l'ús comercial de la marca de garantia "Artesania de Menorca"PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Circuit d'escriptors (Pla SALM)Cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles (ITV)Cita prèvia SACPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsComunicació de canvi d'adreça (servei de caça)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Comunicació de realització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenilPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Comunicació de transport turístic amb reiteracióPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Comunicació prèvia per a la inscripció d’entitats en el Registre Unificat de Serveis Socials: inscripció, actualització de dades i cancel·lació de la inscripció en el RegistrePIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Consulta de rebutsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsConvocatòria de places de l'oferta pública 2016 i 2017PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caçaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Declaració d'interès general en sòl rústicPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Declaració responsable d'inici d'activitat turística de comercialització d'estades turístiques a habitatgesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Declaració responsable per a la comunicació d’activitat continuada sense grup estable de persones participants dels casals i centres infantils i juvenilsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Declaració responsable per la posada en marxa i el funcionament d’una instal·lació juvenil a MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Designació de compte bancariPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Document de Qualificació Artesanal (DQA)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Empreses d’intermediació turística: agències de viatgesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Empreses d’intermediació turística: central de reserves PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Empreses d’intermediació turística: mediador turístic PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Establiments d’allotjament de turisme d'interiorPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Establiments d’allotjament de turisme rural: agroturismePIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Establiments d’allotjament de turisme rural: hostatgeriaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Establiments d’allotjament de turisme rural: hotel ruralPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Establiments d’allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Expedició o renovació de carnet acreditatiu de la Carta d’Artesà, la Carta de Mestre Artesà o el Document de Qualificació ArtesanalPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Formulació de precs o preguntes al Ple del Consell InsularPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competènciesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Homologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductorsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Informe previ de qualificació d'edificis en règim especial en sòl rústic (ERE)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Inscripció activitat turística de lloguer de vehicles sense conductorPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Inscripció d'empreses de turisme actiuPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Inscripció d'empreses turístiques d'entretenimentPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Inscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics.PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Inscripció de l'activitat d'entreteniment i restauració en embarcacionsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Inscripció de noves còpies d'autorització ja existent de transport privat complementari de mercaderies (MPC)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Inscripció en el Registre de Maquinària AgrícolaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Inscripció, renovació o modificació en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de l'illa de Menorca (ROPO)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Llicència de pesca marítima esportivaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Llicència de pesca marítima recreativa individual PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcacionsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Llicència de pesca submarinaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Llicències de caçaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Llicències de pesca fluvialPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Llicències urbanístiques (més d'un municipi)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificadesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càteringPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Permís especial per caçar perdius amb baguesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Permís especial per caçar tords amb filats a collPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Petició d'informe de viabilitatPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Petició de dades de les persones inscrites en el Registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil per part d’entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliurePIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Pla de modernització per la comercialització d'estades turístiques inscrites d'acord amb la Llei 8/2012 i abans del Decret 20/2015PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Pla tècnic de caça: aprovació, modificació o renovacióPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Premi Josep Vivó de glosa escritaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Presentació de la memòria i la programació general d'activitats de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juvenilPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Presentació de mèrits - Oferta pública d'ocupació 2016 i 2017PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Presentació del resum anual d’activitats de les entitats inscrites en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventutPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Procés d'acompanyament d'ocupació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerablesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Programa SALUT JOVE i CULTURAPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Proves per obtenir el certificat d'aptitud professionalPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Punt d'informació cadastral (PIC). Sol·licitud d'expedició de certificats del CadastrePIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Realització d'obres en la zona de servitud de protecció en sòl urbà o sòl urbanitzable (litoral)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Registre de cans d'assistènciaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Renúncia d'autorització de transportsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Revisions i consultes (gabinet de medicina esportiva)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Servei de neteja de platges (calendari, rutes de neteja i fitxes de les platges)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Servei de teleassistència a domicili (TAD)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Serveis de la Creu RojaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Sol·licitud d'accés a la informació pública del Consell Insular de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Sol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Sol·licitud d'autorització d'obres o activitats a les zones d'influència de carreteresPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Sol·licitud d'autorització per a campionats de pesca esportivaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Sol·licitud d'espais del Consell Insular de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Sol·licitud d'expedició de carnets i diplomes acreditatius dels títols de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenilPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Sol·licitud d'inscripció en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventutPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Sol·licitud d'integració a la Xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca i d'inscripció en el censPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Sol·licitud d’ús de la marca i el logotip Menorca reserva de BiosferaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Sol·licitud de claus d'accés a la plataforma de guies turístics (PGT)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Sol·licitud de duplicat del títol o carnet de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenilPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Sol·licitud de numeració oficial de control: Vi de la Terra Illa de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Sol·licitud de targeta de tacògraf digitalPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Substitució de vehicles en autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdp, mdl)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Suggeriments i queixesTargeta Ciutadana de transport (EMT Palma)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Targeta de transport TGENERALPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Targeta de transport TJOVEPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Targeta de transport TMÉSPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Títol de família monoparental (noves sol·licituds i renovacions)Títol de família nombrosa (noves sol·licituds i renovacions)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Transmissió de vehicle adscrit a una autorització de transportsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Cèdula d'habitabilitat (primera ocupació)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Cèdula d'habitabilitat (renovació)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Cèdula d'habitabilitat (duplicat)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Pagament telemàticPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCèdula d'habitabilitat (mancança)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Entrega del full de control de captures (permisos especials de caça de tords amb filats a coll i perdius amb bagues)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsConsulta del Registre General d'entrada i sortidaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsAutoliquidacions (obtenir el document de pagament i realitzar el pagament telemàtic)Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Dipòsit legal de publicacions menorquines

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ