Logo

Menu

Accedeix a cada una de les entitats des d'aquí:
Consell Insular de Menorca Ajuntament de Maó Ajuntament de Ciutadella Ajuntament de Alaior Ajuntament des Mercadal Ajuntament de Sant Lluis Ajuntament des Migjorn Ajuntament des Castell Ajuntament de Ferreries

Accedeix a cada un dels consorcis i altres organismes des d'aquí:
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca Consorci de Residus i Energía de Menorca Consorci Sociosanitari de Menorca SILME IME
 
ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Preguntes freqüents

01.- Diagrama de suport
 
0101- Diagrama de suport per a resolució de problemes
Recomanem que utilitzin el diagrama següent de suport on es resumeix el procediment de resolució de problemes.


 
  punt28 punt27 punt22 punt10 punt9 punt11 punt4 punt24 punt17

Pot validar si el seu certificat i l'aplicació Autofirma estan instal·lats correctament realitzant una prova en la següent web del Govern d'Espanya:

sedeaplicaciones.minetur.gob.es/ecotest/RuntestAfirma.aspx

 
02.- Accés i identificació
 
0201- Surt l'errada “403 - Forbidden: Access is denied”  
Aquesta errada pot aparèixer per diversos motius:
 
 • El certificat no està instal·lat, està mal instal·lat en el navegador o està caducat. Revisar que el certificat estigui correctament instal·lat seguint l'apartat: 0503. Com sé si el meu certificat digital està correctament instal·lat? Si fos necessari tornar a instal·lar-lo seguint les instruccions de l'apartat: 0502. Com puc instal·lar el meu certificat digital?
 • En cas d'utilitzar DNI electrònic revisi que ha seguit correctament les instruccions d'instal·lació. Revisi l'apartat: 0602. Com sé si el meu DNI electrònic està instal·lat correctament?
 • S'ha quedat la finestra de selecció del certificat en segon pla (darrere el navegador) i s'ha excedit el temps màxim d'espera. Reiniciar el navegador i tornar a provar. Quan el tràmit es quedi a l'espera, minimitzar la finestra del navegador i confirmar la selecció del certificat en la finestra corresponent.
 • L'antivirus està bloquejant la connexió. Tancar el navegador i afegir una excepció a la URL https://www.carpetaciutadana.org o deixar inhabilitat momentàniament l'antivirus abans d'iniciar el tràmit.
 • Si anteriorment s'ha realitzat un intent de signatura però s'ha cancel·lat, reiniciar el navegador.
 • En cas de tractar-se d'un PC que està dins d'una xarxa corporativa, haurà de parlar amb l'administrador del sistema perquè revisi la configuració de seguretat.
 • Cal eliminar les cookies del navegador. Recomanem esborrar l'historial i totes les dades de navegació, després reiniciar el navegador y tornar a provar. També es pot provar d'obrir una finestra de navegació privada.
 • El firewall de windows està bloquejant la connexió. Afegir una excepció a la URL https://www.carpetaciutadana.org o deixar inhabilitat momentàniament el firewall, reiniciar el navegador i tornar a provar de realitzar el tràmit.
 • El navegador no està actualitzat. Haurà d'actualitzar el navegador a la darrera versió.
 
0202- En identificar-me el navegador em diu que no pot mostrar la pàgina web de Carpeta Ciutadana

Normalment aquest error surt després d'identificar-se amb certificat electrònic i és perquè l'antivirus o el firewall estan bloquejant l'accés segur per https. Per solucionar-lo cal tancar el navegador, configurar una excepció de seguretat a l'antivirus/firewall per a la url https://www.carpetaciutadana.org/ i després tornar a obrir el navegador.

 

Si continua donant el mateix error es recomana revisar les solucions indicades a l'apartat 0201: Surt l'errada “403 - Forbidden: Access is denied”.
03.- Cl@ve
 
0301- Com puc obtenir el meu CL@VE PIN o Cl@VE Permanent?
De forma presencial a Menorca es pot obtenir al Servei d'Atenció Ciutadana del Consell Insular, així com a l'AEAT, la Delegació del Govern, la delegació de la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears i als Ajuntaments d'Alaior i de Maó.

També el pots obtenir de diferents maneres. Pots consultar-ho aquí.
 
0302- No puc accedir amb el meu CL@VE PIN o Cl@VE Permanent.
En cas que hagi oblidat la contrasenya o aquesta hagi quedat bloquejada pot recuperar-la utilitzant el codi d'activació. En cas de no disposar del codi d'activació haurà d'anar a alguna de les oficines de registre autoritzades. De forma presencial a Menorca es pot obtenir al Servei d'Atenció Ciutadana del Consell Insular, així com a l'AEAT, la Delegació del Govern, la delegació de la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears i als Ajuntaments d'Alaior i de Maó.

Per a qualsevol dubte pot consultar l'apartat de preguntes freqüents de Cl@ve prement aquí.
04.- PIN Ciutadà
 
0401- Puc emprar el meu PIN Ciutadà a partir del dia 1 de maig de 2021?
Sí, tots els PIN que s'hagin expedit fins aquesta data es podran utilitzar amb normalitat per aquells tràmits que així ho contemplin.
 
0402- Tinc problemes per accedir amb el meu PIN ciutadà
Si vols canviar el teu PIN per qualsevol raó, o bé el vols regenerar perquè no ho recordes pots fer-ho en qualsevol moment des de les "opcions d'usuari" dins de Carpeta Ciutadana o bé des del següent enllaç:

Canvi PIN ciutadà

Com a mesura de seguretat, el PIN es bloqueja al cinquè intent erroni. En aquest cas, hauràs de posar-te en contacte amb el Servei d'Atenció Ciutadana del Consell Insular de Menorca (tel. 971356050; info.sac@cime.es).
05.- Certificat electrònic
 
0501- Com sol·licito un certificat electrònic?

Hi ha diferents proveïdors de certificats admesos al territori espanyol on pot sol·licitar un certificat electrònic.

La FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) és un dels proveïdors més utilitzats, a continuació es posen enllaços a la seva web i als manuals d'ajuda per a sol·licitar un certificat electrònic: 
 

 • Enllaç per a la sol·licitud de certificat electrònic de persona física FNMT:

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software

 • Manual d'ajuda per a la sol·licitud de certificat electrònic de persona física FNMT:

https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10528353/solicitud_certificado_persona_fisica.pdf

 • Enllaç per a la sol·licitud de certificat electrònic de representació FNMT:

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante

 • Manual d'ajuda per a la sol·licitud de certificat electrònic de representació FNMT:

http://www.cert.fnmt.es/documents/10445900/10528353/solicitud_certificado_de_representacion.pdf
 


També pot utilitzar els certificats electrònics del seu dni electrònic. Per a obtenir més informació consulti l'apartat: 0601. Com utilitzo el meu DNI electrònic per realitzar tràmits en Carpeta Ciutadana?

 
0502- Com puc instal·lar el meu certificat electrònic?
En primer lloc ha de disposar d'un certificat digital amb clau privada associada i extensió .pfx o .p12 (la icona del certificat ho indicarà mostrant una clau). Si no disposa d'un certificat, pot sol·licitar un consultant les instruccions de l'apartat:
0501. Com sol·licito un certificat digital?


Instal·lació a Windows per a utilitzar-lo amb Internet Explorer, Google Chrome, Edge, Opera:

Tots aquests navegadors utilitzen el dipòsit de certificats de Windows i a l'esmentat dipòsit es pot accedir des de cada navegador o des del mateix sistema operatiu. La instal·lació es pot realitzar de diferents formes però recomanem que utilitzi el mètode següent com a forma més ràpida:

Obrim el certificat fent doble clic sobre l'arxiu i de forma automàtica ens apareixerà l'assistent que ens guiarà durant la instal·lació. Seleccionem "Usuari actual" i li donem a "següent". Ja ens apareixerà el fitxer seleccionat així que li tornem a donar a "següent".

En la següent finestra se'ns demana la contrasenya amb la qual està protegit el fitxer, la introduïm i marquem la casella "Marcar la clau privada com exportable" perquè puguem tornar a exportar el certificat amb la seva clau privada i "Habilitar protecció segura...". Premem "Següent".

A continuació ens indica on podem col·locar el certificat importat, deixarem l'opció per defecte i premerem "Següent" i "Finalitzar", i si volem establir una contrasenya al nostre certificat premem "Nivell de seguretat" per posar-lo dalt. Assignem una contrasenya i la seva confirmació. Premem finalitzar i ens demanarà de nou la contrasenya que hem introduït. Finalitzam l'assistent.

Si tot és correcte apareixerà un quadre informant-nos que el certificat ha estat importat correctament.


Instal·lació a Firefox (aplicable a sistemes Windows i MacOS X):

(Nota: Depenent de la versió de Firefox aquestes instruccions poden variar)

Per Firefox v 56 Menú Eines> Opcions> Privadesa i Seguretat> Certificats> botó Veure certificats> pestanya "Els seus Certificats".
• Feu clic al botó "Importar"
• Cercar la ubicació (disc dur, CD, memòria USB, unitat de xarxa) de la còpia del seu certificat que vol importar.
• Inseriu la contrasenya amb què es va protegir la seva còpia de seguretat
• Si tot el procés és correcte, rebrà el missatge següent: "S'han restaurat satisfactòriament el seu(s) certificat(s) de seguretat i clau(s) privada(es)."


Instal·lació a MacOS X:

Obriu el certificat i de forma automàtica el sistema procedirà a la seva instal·lació en el clauer de Mac. Se li demanarà el «password» de l'usuari, un cop introduït donar-li a l'opció "Modificar clauer", a continuació haurà d'introduir la clau del certificat si la tingués i després prémer a "D'acord". Si l'assistent preguntés en algun moment en quin clauer el volem instal·lar, seleccionar "Inici de sessió".

Per últim cal configurar com a confiable el nostre certificat electrònic fent doble click damunt del certificat en el clauer i després seleccionant l'opció 'Confiar-hi sempre' en el primer desplegable.


Pot validar si el seu certificat i l'aplicació Autofirma estan instal·lats correctament realitzant una prova en la següent web del Govern d'Espanya:

sedeaplicaciones.minetur.gob.es/ecotest/RuntestAfirma.aspx
 
 
0503- Com sé si el meu certificat electrònic està correctament instal·lat?
En Windows per utilitzar-lo amb Internet Explorer, Edge, Chrome, Opera:

Anem a aquesta ubicació i comprovam que el nostre certificat apareix i no està caducat:
Panell de Control> Xarxes i Internet> Opcions d'Internet> pestanya Contingut> Certificats> pestanya Personal
Si no apareix el seu certificat, repetir la instal·lació seguint les instruccions:
0502. Com puc instal·lar el meu certificat electrònic?

Si el certificat estigués caducat, consulti l'apartat:
0501. Com sol·licito un certificat electrònic?


En Firefox (aplicable a sistemes Windows i MacOS X):

(Nota: Depenent de la versió de Firefox aquestes instruccions poden variar)

Per a Firefox versió 56 i posteriors, anam a aquesta ubicació des del navegador i comprovam que el certificat apareix i no està caducat:
Menú Eines> Opcions> Privadesa i Seguretat> Certificats> botó Veure certificats> pestanya de "Els seus Certificats".
Si no apareix el seu certificat, repetir la instal·lació seguint les instruccions:
0502. Com puc instal·lar el meu certificat electrònic?

Si el certificat estigués caducat, consulti l'apartat:
0501. Com sol·licito un certificat electrònic?


En MacOS X per utilitzar-lo amb Safari, Chrome, Opera:

Obrim el clauer i comprovam que en el clauer "Inici de sessió", a l'apartat "Els meus certificats", apareix el nostre certificat, no està caducat i està configurat amb la opció 'Confiar-hi sempre'.
Si no apareix el seu certificat, repetir la instal·lació seguint les instruccions:
0502. Com puc instal·lar el meu certificat electrònic?

Si el certificat estigués caducat, consulti l'apartat:
0501. Com sol·licito un certificat electrònic?


Pot validar si el seu certificat i l'aplicació Autofirma estan instal·lats correctament realitzant una prova en la següent web del Govern d'Espanya:

sedeaplicaciones.minetur.gob.es/ecotest/RuntestAfirma.aspx
 
 
0504- Com renovo el meu certificat electrònic caducat?
- Si utilitza un certificat digital de la FNMT: ha de tornar a realitzar el procés de sol·licitud del certificat tal com va fer la primera vegada. Pot consultar l'apartat:
0501. Com sol·licito un certificat digital?

- Si utilitzeu un DNI electrònic: s'haurà de renovar el certificat del DNI a la comissaria de la Policia Nacional. En aquest link del web de la Policia s'explica el procediment:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1028&id_menu=33

- Si utilitzeu altres certificats: haurà de consultar al seu proveïdor per obtenir un nou certificat vigent.
06.- DNI electrònic
 
0601- Com utilitzo el meu DNI electrònic per realitzar tràmits en Carpeta Ciutadana?
Per utilitzar el DNI electrònic necessita:
- DNI vigent
- Que el certificat associat al seu DNI estigui activat i no estigui caducat
- Un lector de DNI electrònic compatible amb el sistema que utilitza i correctament instal·lat (revisar documentació del fabricant)

Una vegada complets tots els requisits caldrà seguir les instruccions següents segons el sistema operatiu i el navegador que utilitzi:


 

Un cop finalitzada la instal·lació amb el DNI electrònic introduït al lector, podem comprovar que tot estigui correcte consultant l'apartat:
0602. Com sé si el meu DNI electrónic està instal·lat correctament?


Si té dubtes relacionats amb l'expedició del DNI, sol·licitud i renovació del certificat o qualsevol altre dubte sobre el DNI electrònic, pot trobar més informació al web de la Policia Nacional: www.dnielectronico.es
 
0602- Com sé si el meu DNI electrónic està instal·lat correctament?
 • Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome i Opera a Windows:
  Anem a aquesta ubicació i comprovem que apareixen els dos certificats del DNI (autenticació i signatura) i no estan caducats:
  Panell de Control> Xarxes i Internet> Opcions d'Internet> pestanya Contingut> Certificats> pestanya Personal

  Si no apareix el seu certificat consultar l'apartat:
  0601. Com utilitzo el meu DNI electrònic per realitzar tràmits en Carpeta Ciutadana?
   
 • Firefox a Windows i MacOS X:
  Per a firefox versió 56 i posteriors anem a aquesta ubicació i comprovem que apareixen els dos certificats del DNI (un d'autenticació i un altre de signatura) i no estan caducats:
  Menú Eines> Opcions> Privadesa i Seguretat> Certificats> botó Veure certificats> pestanya de "Els seus Certificats".

  (Nota: Depenent de la versió de Firefox aquestes instruccions poden variar)

  Si no apareix el seu certificat, consultar l'apartat:
  0601. Com utilitzo el meu DNI electrònic per realitzar tràmits en Carpeta Ciutadana?
   
 • Safari i Chrome a MacOS X:
  No suportats en data de la darrera revisió d'aquest document. Per comprovar qualsevol novetat, consultar el web de la policia: www.dnielectronico.es
   

Si després de seguir aquestes instruccions comprova que el certificat està caducat, vegeu la secció: 0504. Com renovo el meu certificat digital caducat?


Pot validar si el seu certificat i l'aplicació Autofirma estan instal·lats correctament realitzant una prova en la següent web del Govern d'Espanya:

sedeaplicaciones.minetur.gob.es/ecotest/RuntestAfirma.aspx
 
0603- Amb el meu DNI electrònic puc accedir però no puc signar
El procés d'identificació i signatura amb certificat digital són diferents. Mentre que per a la identificació no cal cap programari addicional, per a la signatura és necessari instal·lar l'aplicació Autofirma.

Pot seguir les instruccions d'instal·lació d'aquesta aplicació en l'apartat:
0703. Com puc instal·lar Autofirma?
 
0604- Em surt l'errada 0x80100013 després d'introduir el PIN del DNIe

Aquesta errada pot sortir per als següents motius:
 

 • Instal·lació incorrecta del DNI electrònic. Es recomana desinstal·lar i tornar a instal·lar el driver del DNIe.
 • Instal·lació incorrecta del lector del DNIe. Es recomana desinstal·lar-ho i instal·lar la versió més actual proporcionada pel fabricant.
 • El PIN és més llarg de 16 dígits. Anar a la comissaria més pròxima i canviar-ho per una contrasenya que no superi els 16 dígits.
07.- Signatura
 
0701- Quan li dono a signar no fa res
Això succeeix perquè el navegador no executa cap aplicació o applet que li permeti signar. Per això és necessari instal·lar Autofirma. Pot fer-ho seguint les instruccions de l'apartat:
0703. Com puc instal·lar Autofirma?

Si Autofirma ja està instal·lat i el problema continua, realitzar les següents comprovacions segons el sistema operatiu:

 • Google Chrome, Edge, Opera o Internet Explorer en Windows:

  - Solució 1: Desinstal·lar l'aplicació i tornar-la a instal·lar executant l'instal·lador amb permisos d'administrador (prémer damunt de l'arxiu d'instal·lació amb el botó dret del ratolí i donar-li a 'Executar com a administrador').

  - Solució 2: Anar a Panell de Control > Xarxes i Internet > Opcions d'internet > pestanya Contingut > Certificats > pestanya 'Entitats de certificació arrel de confiança' > Si en el llistat no apareix un certificat anomenat 'Autofirma ROOT' cal prémer el botó 'Importar', cercar en la carpeta de l'aplicació Autofirma en 'C:\Arxius de Programa' i seleccionar el certificat 'Autofirma ROOT'.

   
 • Firefox (Windows):

  (Nota: Segons la versió de Firefox aquestes instruccions poden variar)

  Per a Firefox v 56 anar a:
  Menú Eines> Opcions> Privadesa i Seguretat> Certificats> botó Veure certificats> pestanya "Autoritats" > Comprovar si apareix un certificat anomenat 'Autofirma ROOT'.

  En cas que aparegui seleccionar-lo, prémer sobre el botó 'Editar confiança', activar totes les caselles per donar-li permesos i donar-li al botó 'Acceptar'.

  En cas que no aparegui prémer el botó 'Importar', anar a la carpeta de l'aplicació Autofirma en 'C:\Arxius de programa' i seleccionar el certificat anomenat 'Autofirma ROOT'. En la finestra que s'obrirà activar totes les caselles per donar-li permesos.
   

 • Firefox (MacOS X):

  (Nota: Segons la versió de Firefox aquestes instruccions poden variar)

  Per a Firefox v 56 anar a: Menú Eines> Opcions> Privadesa i Seguretat> Certificats> botó Veure certificats> pestanya de "Autoritats" > Comprovar si apareix un certificat anomenat 'Autofirma ROOT'.

  En cas que aparegui seleccionar-lo, prémer sobre el botó 'Editar confiança', activar totes les caselles per donar-li permesos i donar-li al botó 'Acceptar'.

  En cas que no aparegui seguir els següents passos:
  · Anar al clauer del sistema i cercar un certificat que pongui 'Autofirma ROOT'. Arrossegar aquest certificat a l'escriptori.
  · (Per a Firefox v56) Anar a: Menú Eines> Opcions> Privadesa i Seguretat> Certificats> botó Veure certificats> pestanya de "Autoritats" > Comprovar si apareix un certificat anomenat 'Autofirma ROOT'.
  · Seleccionar el certificat 'Autofirma ROOT' de l'escriptori.
  · Activar totes les caselles per donar-li permisos i prémer el botó 'Acceptar'.

   
 • Safari, Opera o Google Chrome en MacOS X:

  Obrir el clauer i comprovar que a l'apartat 'Sistema' apareixen els certificats 'Autofirma ROOT' i '127.0.0.1' i a més a més comprovar que ambdós estan configurats amb l'opció 'Confiar-hi sempre'.

  En cas de que no apareguin cal desinstal·lar l'aplicació Autofirma i tornar a instal·lar-la amb permisos d'administrador. 
 
0702- Quan li dono a signar Autofirma s'obre, però es tanca de seguida
Hi ha algun problema amb la comunicació entre el navegador i l'aplicació Autofirma. Realitzar les següents comprovacions segons el sistema operatiu i el navegador utilitzat:

 • Google Chrome, Edge, Opera o Internet Explorer en Windows:

  - Solució 1: Desinstal·lar l'aplicació i tornar-la a instal·lar executant l'instal·lador amb permisos d'administrador (prémer damunt de l'arxiu d'instal·lació amb el botó dret del ratolí i donar-li a 'Executar com a administrador').

  - Solució 2: Anar a Panell de Control > Xarxes i Internet > Opcions d'internet > pestanya Contingut > Certificats > pestanya 'Entitats de certificació arrel de confiança' > Si en el llistat no apareix un certificat anomenat 'Autofirma ROOT' cal prémer el botó 'Importar', cercar en la carpeta de l'aplicació Autofirma en 'C:\Arxius de Programa' i seleccionar el certificat 'Autofirma ROOT'.

   
 • Firefox (Windows):

  (Nota: Segons la versió de Firefox aquestes instruccions poden variar)

  Per a Firefox v 56 anar a:
  Menú Eines> Opcions> Privadesa i Seguretat> Certificats> botó Veure certificats> pestanya "Autoritats" > Comprovar si apareix un certificat anomenat 'Autofirma ROOT'.

  En cas que aparegui seleccionar-lo, prémer sobre el botó 'Editar confiança', activar totes les caselles per donar-li permesos i donar-li al botó 'Acceptar'.

  En cas que no aparegui prémer el botó 'Importar', anar a la carpeta de l'aplicació Autofirma en 'C:\Arxius de programa' i seleccionar el certificat anomenat 'Autofirma ROOT'. En la finestra que s'obrirà activar totes les caselles per donar-li permesos.
   

 • Firefox (MacOS X):

  (Nota: Segons la versió de Firefox aquestes instruccions poden variar)

  Per a Firefox v 56 anar a: Menú Eines> Opcions> Privadesa i Seguretat> Certificats> botó Veure certificats> pestanya de "Autoritats" > Comprovar si apareix un certificat anomenat 'Autofirma ROOT'.

  En cas que aparegui seleccionar-lo, prémer sobre el botó 'Editar confiança', activar totes les caselles per donar-li permesos i donar-li al botó 'Acceptar'.

  En cas que no aparegui seguir els següents passos:
  · Anar al clauer del sistema i cercar un certificat que pongui 'Autofirma ROOT'. Arrossegar aquest certificat a l'escriptori.
  · (Per a Firefox v56) Anar a: Menú Eines> Opcions> Privadesa i Seguretat> Certificats> botó Veure certificats> pestanya de "Autoritats" > Comprovar si apareix un certificat anomenat 'Autofirma ROOT'.
  · Seleccionar el certificat 'Autofirma ROOT' de l'escriptori.
  · Activar totes les caselles per donar-li permisos i prémer el botó 'Acceptar'.

   
 • Safari, Opera o Google Chrome en MacOS X:

  Obrir el clauer i comprovar que a l'apartat 'Sistema' apareixen els certificats 'Autofirma ROOT' i '127.0.0.1' i a més a més comprovar que ambdós estan configurats amb l'opció 'Confiar-hi sempre'.

  En cas que no apareguin cal desinstal·lar l'aplicació Autofirma i tornar a instal·lar-la amb permisos d'administrador. 
 
0703- Com puc instal·lar Autofirma?
Autofirma és una aplicació de signatura electrònica desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per facilitar els tràmits electrònics. Pot descarregar-la en aquest enllaç:
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

Una vegada descarregat l'arxiu cal obrir-lo i executar l'instal·lador per a realitzar la instal·lació.

IMPORTANT: Autofirma no és compatible amb versions de Windows anteriors a Windows 7 i tampoc amb versions de MacOS X anteriors a la versió 10.10.


 • Instal·lació a Windows:
  Cal seguir els passos de l'assistent d'instal·lació amb la configuració per defecte.

  Si després de fer la instal·lació no funciona comprovar l'apartat 0701: Quan li dono a signar no fa res.
   

 • Instal·lació a MacOS X:
  Executar l'arxiu d'instal·lació i seguir els passos de l'assistent. En cas que l'instal·lador no s'executi perquè el sistema ho bloquegi cal anar a: Preferències del sistema > Seguretat i privacitat > General > Prémer el botó de la part inferior per a permetre la instal·lació, després completar la instal·lació amb la configuració per defecte.
   
  Si després de fer la instal·lació no funciona comprovar l'apartat 0701: Quan li dono a signar no fa res.Pot validar si el seu certificat i l'aplicació Autofirma estan instal·lats correctament realitzant una prova en la següent web del Govern d'Espanya:

sedeaplicaciones.minetur.gob.es/ecotest/RuntestAfirma.aspx
 
0704- Segueixo sense poder signar el tràmit

 

IMPORTANT: Des del 1 de febrer de 2019, ja no es poden signar les sol·licituds amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i cal tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA.

Autofirma no és compatible amb versions de Windows anteriors a Windows 7 i tampoc amb versions de MacOS X anteriors a la versió 10.10. • Si utilitza una targeta criptogràfica de Ancert ha d'instal·lar la versió de 32 bits de Autofirma i utilitzar el navegador Internet Explorer 11 perquè no és compatible amb sistemes de 64 bits.

 • Si ha seguit tots els passos anteriors, però encara té problemes pot provar amb les següents possibles solucions:

  · Reiniciar el navegador.
  · Netejar l'historial i totes les dades de navegació després de reiniciar el navegador.
  · Actualitzar el navegador a l'última versió.
  · En cas de tractar-se d'un PC que està dins d'una xarxa corporativa, haurà de parlar amb l'administrador del sistema perquè revisi la configuració de seguretat.
  · Provar amb altre navegador.
08.- Tràmits
 
0801- No trobo el tràmit que vull fer
Tots els tràmits es troben categoritzats o accessibles des de l'opció "tràmits en línia" a la part esquerra de la pantalla. Si així i tot no troba el tipus de tràmit que cerca, sempre pot fer la sol·licitud mitjançant una instància genèrica.
 
0802- No tinc clar si el registre d'entrada s'ha realitzat perquè no veig cap justificant de registre
Quan se signa i envia una sol·licitud cal esperar fins que acabi de processar-se el tràmit. Aquesta demora pot ser de fins a uns pocs minuts depenent del tipus de tràmit i dels documents adjunts. Un cop finalitzat, es mostrarà una pantalla amb el resum de les dades de la sol·licitud i el justificant.

Si no aparegués el justificant en l'últim pas o si tens algun dubte sobre si s'ha realitzat amb èxit la sol·licitud, pots comprovar i imprimir el justificant del registre des de Carpeta Ciutadana a l'apartat "consulta de registres d'entrada i sortida" en la relació de tràmits.

Si no aparegués, hauràs de posar-te en contacte amb el Servei d'Atenció Ciutadana del Consell Insular de Menorca (tel. 971356050; info.sac@cime.es).
 
0803- He tingut problemes amb la connexió o amb l'ordinador mentres realitzava el tràmit, puc recuperar aquest tràmit?
En Carpeta Ciutadana es guarda el darrer tràmit iniciat i per tant pot recuperar-lo per continuar en el mateix punt que el va deixar.

Així, en cas que tingui algun tall en la connexió o algun problema amb l'ordinador que provoqui la interrupció del tràmit pot tornar al mateix tràmit seguint aquests passos:

· Accedir al mateix tràmit.
· Identificar-se amb el mateix certificat electrònic, PIN o Cl@ve.
· Seleccionar l'opció 'Continuar amb el tràmit existent'.
· Continuar amb el tràmit en el mateix punt que el va deixar.

IMPORTANT: Si després de la identificació selecciona l'opció 'Iniciar un nou tràmit' el tràmit s'iniciarà de nou i ja no es podrà recuperar el tràmit anterior.

 
 
0804- Que puc consultar a l'apartat 'Els meus tràmits'/'Estat de les tramitacions'?
En aquests apartats pot consultar el llistat de registres d'entrada finalitzats i els expedients generats si fos el cas. En prémer damunt del nombre del registre d'entrada podrà consultar la documentació aportada.

Els expedients que apareguin sense registre d'entrada corresponen a expedients creats d'ofici per l'entitat i amb el sol·licitant com a interessat.
09.- Notificacions
 
0901- Quan entro a la bústia de notificacions no m'apareix la notificació malgrat haver rebut el correu electrònic d'avís de notificació pendent.
Comprovar que el certificat amb el qual s'accedeix correspon amb el NIF que apareix en el correu electrònic d'avís de notificació. En cas de tractar-se d'una empresa, si el NIF del correu és un NIF personal, aquesta persona haurà d'accedir amb el seu certificat personal; però si el NIF del correu és el de l'empresa, haurà d'utilitzar el de representació.
 
0902- Quan vaig a obrir un document d'una notificació em dona l'error ERR_RESPONSE_HEADERS_MULTIPLE_CONTENT_DISPOSITION
Aquest error es produeix en Google Chrome i Microsoft Edge perquè el nom d'arxiu conté algun caràcter no compatible amb el navegador. Provi d'obrir el document amb el navegador Internet Explorer.
1001.- Contacte/Suport
 
1001- Problemes i dubtes no resoltes en la resta de preguntes freqüents
En cas de tenir un altre problema o dubte diferent de les contestades en les preguntes freqüents pot enviar un correu electrònic a l'adreça info.sac@cime.es.

Per favor, expliqui amb detall el problema i adjunti captures de pantalla on es pugui veure l'error o qualsevol informació que pugui ser d'utilitat.


 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ