Logo

Menu

Accedeix a cada una de les entitats des d'aquí:
Consell Insular de Menorca Ajuntament de Maó Ajuntament de Ciutadella Ajuntament de Alaior Ajuntament des Mercadal Ajuntament de Sant Lluis Ajuntament des Migjorn Ajuntament des Castell Ajuntament de Ferreries

Accedeix a cada un dels consorcis i altres organismes des d'aquí:
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca Consorci de Residus i Energía de Menorca Consorci Sociosanitari de Menorca SILME IME
 
ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Preguntes freqüents

 
1- Diagrama de suport per a realitzar tràmits a Carpeta Ciutadana
Utilitzeu el diagrama següent de suport a on es resumeix el procediment per a realitzar tràmits.
 
punt28 punt27 punt22 punt10 punt9 punt11 punt4 punt24 punt17

Pot validar si el seu certificat està instal·lat correctament al web valide.redsara.es del Govern d'Espanya en aquest enllaç.
 
 
2- Surt l'errada “403 - Forbidden: Access is denied”  
Aquesta errada pot aparèixer per diversos motius:
 
 
3- Quan entro a la bústia de notificacions no m'apareix la notificació malgrat haver rebut el correu electrònic d'avís de notificació pendent.
Comprovar que el certificat amb el qual s'accedeix correspon amb el NIF que apareix en el correu electrònic d'avís de notificació. En cas de tractar-se d'una empresa, si el NIF del correu és un NIF personal, aquesta persona haurà d'accedir amb el seu certificat personal; però si el NIF del correu és el de l'empresa, sí que haurà d'utilitzar el de representació.
 
4- Com sol·licito un certificat digital de la FNMT?
Enllaç per a la sol·licitud de certificat digital de persona física FNMT:
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software

Manual d'ajuda per a la sol·licitud de certificat digital persona física FNMT:
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10528353/solicitud_certificado_persona_fisica.pdf

Enllaç per a la sol·licitud de certificat digital de representació FNMT:
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante

Manual d'ajuda per a la sol·licitud de certificat digital de representació FNMT:
http://www.cert.fnmt.es/documents/10445900/10528353/solicitud_certificado_de_representacion.pdf
 
5- Com puc instal·lar en Windows meu certificat digital per a utilitzar-lo amb Internet Explorer / GoogleChrome / Edge / Opera?
En primer lloc ha de disposar d'un certificat digital amb clau privada associada i extensió .pfx o .p12 (la icona del certificat ho indicarà mostrant una clau). Si no disposa d'un certificat, pot sol·licitar un a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre seguint les instruccions de l'apartat:
4. Com sol·licito un certificat digital de la FNMT?

Tots aquests navegadors utilitzen el dipòsit de certificats de Windows i a l'esmentat dipòsit es pot accedir des de cada navegador o des del propi sistema operatiu. La instal·lació es pot realitzar de diferents formes però recomanem que utilitzi el mètode següent com a forma més ràpida:

Obrim el certificat fent doble clic sobre l'arxiu i de forma automàtica ens apareixerà l'assistent que ens guiarà durant la instal·lació. Seleccionem "Usuari actual" i li donem a "següent". Ja ens apareixerà el fitxer seleccionat així que li tornem a donar a "següent".

En la següent finestra se'ns demana la contrasenya amb la que està protegit el fitxer, la introduïm i marquem la casella "Marcar la clau privada com exportable" perquè puguem tornar a exportar el certificat amb la seva clau privada i "Habilitar protecció segura...". Premem "Següent".

A continuació ens indica on podem col·locar el certificat importat, deixarem l'opció per defecte i premerem "Següent" i "Finalitzar", i si volem establir una contrasenya al nostre certificat premem "Nivell de seguretat" per posar-lo dalt. Assignem una contrasenya i la seva confirmació. Premem finalitzar i ens demanarà de nou la contrasenya que hem introduït. Finalitzam l'assistent.

Si tot és correcte apareixerà un quadre informant-nos que el certificat ha estat importat correctament.

En cas d'utilitzar un certificat digital expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), cal que instal·leu els certificats arrel i subordinats de la FNMT. Pot fer-ho seguint les instruccions indicades a l'apartat:
8. Com puc instal·lar els certificats arrel i subordinats de la FNMT?
 
6- Com puc instal·lar a Firefox el meu certificat digital (aplicable a sistemes Windows i
MacOS X)?
En primer lloc ha de disposar d'un certificat digital amb clau privada associada i extensió .pfx o .p12 (la icona del certificat ho indicarà mostrant una clau). Si no disposa d'un certificat pot sol·licitar un a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre seguint les instruccions de l'apartat:
4. Com sol·licito un certificat digital de la FNMT?

Per Firefox v 56 Menú Eines> Opcions> Privadesa i Seguretat> Certificats> botó Veure certificats> pestanya "Els seus Certificats".
• Feu clic al botó "Importar"
• Cercau la ubicació (disc dur, CD, memòria USB, unitat de xarxa) de la còpia del seu certificat que vol importar.
• Inseriu la contrasenya mestra del seu navegador (si va establir alguna). Si és la primera vegada que fa servir aquest navegador amb certificats, inseriu una contrasenya i la confirmació; aquesta serà requerida cada vegada que vulgui utilitzar el seu certificat a les
webs que ho requereixin.
• Inseriu la contrasenya amb la que va protegir la seva còpia de seguretat
• Si tot el procés és correcte, rebrà el missatge següent: "S'han restaurat satisfactòriament el seu(s) certificat(s) de seguretat i clau(s) privada(es)."

En cas d'utilitzar un certificat digital expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), cal que instal·leu els certificats arrel i subordinats de la FNMT. Pot fer-ho seguint les instruccions indicades a l'apartat:
8. Com puc instal·lar els certificats arrel i subordinats de la FNMT?
 
7- Com puc instal·lar a MacOS X el meu certificat digital per a utilitzar-lo amb Safari /
Chrome / Opera?
En primer lloc ha de disposar d'un certificat digital amb contrasenya privada associada i extensió .pfx o .p12 (la icona del certificat ho indicarà mostrant una clau). Si no disposa d'un certificat, pot sol·licitar un a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre seguint les instruccions de l'apartat:
4. Com sol·licito un certificat digital de la FNMT?

Obriu el certificat i de forma automàtica el sistema procedirà a la seva instal·lació en el clauer de Mac. Se li demanarà el «password» de l'usuari, un cop introduït donar-li a l'opció "Modificar clauer", a continuació haurà d'introduir la clau del certificat si la tingués i després prémer a "D'acord". Si l'assistent preguntés en algun moment en quin clauer el volem instal·lar, seleccionar "Inici de sessió".

En cas d'utilitzar un certificat digital expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), cal que instal·leu els certificats arrel i subordinats de la FNMT. Pot fer-ho seguint les instruccions indicades a l'apartat:
8. Com puc instal·lar els certificats arrel i subordinats de la FNMT?
 
8- Com puc instal·lar els certificats arrel i subordinats de la FNMT?
· A Windows per utilitzar-lo amb Internet Explorer / Edge / Chrome / Opera:

- Mètode Automàtic: Al web de la FNMT hi ha un configurador automàtic que instal·la tots els certificats arrel. Aneu al següent link i descarregueu-lo mitjançant l'enllaç "Descàrrega Configurador FNMT-RCM":
https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/descarga-software

- Mètode Manual: Primer cal descarregar els dos certificats arrel (AC Arrel FNMT-RCM i FNMT Classe 2 CA) i els quatre certificats subordinats (AC FNMT Usuaris, AC Representació, Administració Pública (AP), AC Components Informàtics) des de l'enllaç següent de la FNMT:
https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/certificados-raiz-de-la-fnmt

A continuació anem a la carpeta on s'han descarregat i obrim cada un dels arxius, seleccionam "Instal·lar certificat ..." i premem "següent" deixant les opcions per defecte. Repetim el procés per a cada certificat descarregat. Finalment reiniciem el navegador.


· A Firefox (tant per a Windows com per a MacOS X):

Cal descarregar els dos certificats arrel (AC Arrel FNMT-RCM i FNMT Classe 2 CA) i els quatre certificats subordinats (AC FNMT Usuaris, AC Representació, Administració Pública (AP), AC Components Informàtics). Per a això obrirem l'enllaç següent amb Firefox i
descarregarem cada un amb el "link" corresponent:
https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/certificados-raiz-de-la-fnmt

S'obrirà una nova finestra i seleccionem els tres "checks":
- Confiar en aquesta CA per identificar llocs web
- Confiar en aquesta CA per identificar usuaris de correu
- Confiar en aquesta CA per identificar desenvolupadors de programari
Li donem a acceptar i ja estarà instal·lat. Repetim el procés per a cada certificat. Finalment reiniciem el navegador.


· A MacOS X per a utilitzar-lo amb Safari/Chrome/Opera:

Primer cal descarregar els dos certificats arrel (AC Arrel FNMT-RCM i FNMT Classe 2 CA) i els quatre certificats subordinats (AC FNMT Usuaris, AC Representació, Administració Pública (AP), AC Components Informàtics) de l'enllaç següent de la FNMT:
https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/certificados-raiz-de-la-fnmt

A continuació anem a la carpeta on s'han descarregat i obrim cada un dels arxius, el que farà que s'instal·lin de forma automàtica en el clauer de Mac. Obrim el clauer de Mac, i per a cada certificat instal·lat l'obrim i en l'apartat "Confiar" seleccionem l'opció "Confiar sempre" al desplegable "en utilitzar aquest certificat".
 
9- Com sé si el meu certificat digital està correctament instal·lat en Windows per utilitzar-lo
amb Internet Explorer / Edge / Chrome / Opera?
Anem a aquesta ubicació i comprovam que el nostre certificat apareix i no està caducat:
Panell de Control> Xarxes i Internet> Opcions d'Internet> pestanya Contingut> Certificats> pestanya Personal
Si no apareix el seu certificat, repetir la instal·lació seguint les instruccions:
5. Com puc instal·lar en Windows meu certificat digital per a utilitzar-lo amb Internet Explorer / GoogleChrome / Edge / Opera?

Si utilitzeu un certificat de la FNMT, a més haurà de comprovar en:
Panell de Control> Xarxes i Internet> Opcions d'Internet> pestanya Contingut> Certificats> pestanya Entitats de certificació arrel de confiança que apareixen els certificats:
AC Arrel FNMT-RCM
FNMT Classe 2 CA

i a la pestanya Entitats de certificació intermèdies han d'aparèixer els certificats:
AC FNMT Usuaris
AC Representació
Administració Pública (AP)
AC Components Informàtics

Si no apareguessin tots, pot instal·lar-los seguint les instruccions indicades a l'apartat:
8. Com puc instal·lar els certificats arrel i subordinats de la FNMT?

Si el certificat estigués caducat, consulti l'apartat:
26. Com renovo el meu certificat digital caducat?
 
10- Com sé si el meu certificat digital està correctament instal·lat en Firefox (aplicable a
sistemes Windows i MacOS X)?
Per a Firefox versió 56 i posteriors, anam a aquesta ubicació des del navegador i comprovam que el certificat apareix i no està caducat:
Menú Eines> Opcions> Privadesa i Seguretat> Certificats> botó Veure certificats> pestanya de "Els seus Certificats".
Si no apareix el seu certificat, repetir la instal·lació seguint les instruccions:
6. Com puc instal·lar a Firefox el meu certificat digital (aplicable a sistemes Windows i MacOS X)?

Si utilitzeu un certificat de la FNMT, a més haurà de comprovar en:
Panell de Control> Xarxes i Internet> Opcions d'Internet> pestanya Contingut> Certificats> pestanya Entitats de certificació arrel de confiança que apareixen els certificats:
AC Arrel FNMT-RCM
FNMT Classe 2 CA

i a la pestanya Entitats de certificació intermèdies han d'aparèixer els certificats:
AC FNMT Usuaris
AC Representació
Administració Pública (AP)
AC Components Informàtics

Si no apareguessin tots, pot instal·lar-los seguint les instruccions indicades a l'apartat:
8. Com puc instal·lar els certificats arrel i subordinats de la FNMT?

Si el certificat estigués caducat, consulti l'apartat:
26. Com renovo el meu certificat digital caducat?
 
11- Com sé si el meu certificat està correctament instal·lat en MacOS X per utilitzar-lo amb
Safari / Chrome / Opera?
Obrim el clauer i comprovam que en el clauer "Inici de sessió", a l'apartat "Els meus certificats", apareix el nostre certificat i no està caducat.
Si no apareix el seu certificat, repetir la instal·lació seguint les instruccions:
7. Com puc instal·lar a MacOS X el meu certificat digital per a utilitzar-lo amb Safari / Chrome / Opera?

Si utilitzeu un certificat de la FNMT, a més haurà de comprovar a l'apartat "Certificats" del clauer "Inici de sessió" que apareixen els certificats:
AC Arrel FNMT-RCM
FNMT Classe 2 CA
AC FNMT Usuaris
AC Representació
Administració Pública (AP)
AC Components Informàtics

i que cada un d'ells està configurat amb l'opció "Confiar sempre".

Si no apareguessin tots, pot instal·lar-losseguint les instruccions indicades a l'apartat:
8. Com puc instal·lar els certificats arrel i subordinats de la FNMT?

Si utilitzeu un certificat d'un altre proveïdor, consultar quins són els certificats arrel i intermedis requerits.
 
12- En instal·lar el meu certificat digital en Windows, em dóna un error relacionat amb la clau
privada
El certificat que està instal·lant no és un arxiu d'extensió .p12 o .pfx i no disposa d'una clau privada perquè es va exportar d'un magatzem de certificats sense seleccionar l'opció "exportar clau privada". La icona del certificat ens mostra de forma visual si disposa de contrasenya privada mitjançant una clau. En cas de no aparèixer aquesta clau, es tracta d'un certificat que només conté una contrasenya pública i açò pot donar error en la instal·lació o, en cas d'instal·lar-se, no permetre signar ja que per signar és necessària la clau privada.

Aquest error també pot donar-se per un defecte en el certificat o un problema durant la instal·lació que impedeixi instal·lar correctament la clau privada.

Com a solució, haurà de cercar l'arxiu amb la clau privada (icona amb la clau) i si no en disposa haurà de tornar a sol·licitar-ho al seu proveïdor.
En el cas de la FNMT, pot fer-ho a través dels enllaços indicats en l'apartat:
4. Com sol·licito un certificat digital de la FNMT?
 
13- Com puc exportar el meu certificat digital per utilitzar-lo en un altre navegador, equip o
aplicació?
- Explorer / Edge / Chrome / Opera a Windows:

Panell de Control> Xarxes i Internet> Opcions d'Internet> pestanya Contingut> Certificats> Selecciona certificat> Exporta ...
· a la finestra que s'obre li donem a "següent"
· seleccionem l'opció "exportar clau privada"
· deixar el format per defecte i premem següent
· indicar la ubicació on s'emmagatzemarà el certificat i marcar "següent"
· prémer en finalitzar.
(NOTA: Si no se selecciona l'opció "exportar clau privada", el certificat que s'obté no serà vàlid per a signar.)


- Firefox en Windows i MacOS X:

Menú Eines> Opcions> Privadesa i Seguretat> Certificats> botó Veure certificats> pestanya de "Els seus Certificats"
· Seleccionar certificat que volem exportar
· Opció "Fer còpia ..."
· Donar un nom a l'arxiu que crearem i seleccionar la ubicació
· Indicar la clau de seguretat que s'associarà al certificat exportat i acceptar.


- En MacOS X:

· Obrir el clauer "Inici de sessió"
· En els meus certificats seleccionar el nostre certificats
· En "arxiu" seleccionar "exportar els elements ..."· Escollir el directori on s'emmagatzemarà i indicar una contrasenya per protegir l'accés a aquest arxiu i confirmar.
 
14- No puc exportar el meu certificat digital amb clau privada a Windows
Això passa perquè el certificat es va instal·lar marcant la clau privada com a NO exportable.Es tracta d'un mètode de seguretat per evitar que qualsevol persona amb accés a aquest equip pugui exportar el seu certificat sense el seu permís.

En aquest cas no es pot exportar el certificat amb clau privada, i la única solució serà cercar l'arxiu que la contengui d'extensió .p12 o .pfx (icona amb la clau) o tornar a sol·licitar el certificat al proveïdor. Si es tracta d'un certificat de la FNMT, pot realitzar la sol·licitud seguint les instruccions de l'apartat:
4. Com sol·licito un certificat digital de la FNMT?
 
15- Quan li dono a signar no fa res
Es produeix perquè el navegador no executa cap aplicació o applet que li permeti signar. Per això és necessari instal·lar Autofirma. Pot fer-ho seguint les instruccions de l'apartat:
17. Com puc instal·lar Autofirma a Windows / Mac / Linux?
 
16- No trobo el tràmit que vull fer
Tots els tràmits es troben categoritzats o accessibles des de l'opció "tràmits en línia" a la part esquerra de la pantalla. Si tot i així no troba el tipus de tràmit que cerca, sempre pot fer la sol·licitud mitjançant una instància genèrica.
 
17- Com puc instal·lar Autofirma a Windows / Mac / Linux?
Autofirma és una aplicació de signatura electrònica desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per facilitar els tràmits electrònics. Pot descarregar-la en aquest enllaç:
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

I seguir les instruccions d'instal·lació utilitzant el manual inclòs en l'arxiu descarregat en aquest mateix enllaç.

En cas d'utilitzar MacOS cal saber que només és compatible amb la versió de MacOS 10.10 o superiors. Realitzar els següents passos:

1. Accedir al clauer de Mac. En el launchpad posar: "clauer"si està en castellà, "clauer" si està en català o "keyring" si l'idioma del sistema està en anglès.
2. Dins del clauer donar-li a l'opció "Sistema" en la part superior izda i després buscar en el panell central si apareix un certificat anomenat "Autofirma ROOT". Seleccionar aquest certificat i arrossegar-ho a l'escriptori.
3. Anar al magatzem de certificats de Firefox: prémer en el botó de la part superior dreta del navegador, donar-li a "Preferències" i en "Privadesa i seguretat" donar-li a "Veure certificats". Accedir a la pestanya "Autoritats" i donar-li al botó "Importar" de la part inferior. Seleccionar el certificat Autofirma ROOT que hauria d'estar en l'escriptori i marcar els dos checks de la finestra de permisos que s'obrirà.
 
18- Utilitzo Windows XP ...
Windows XP és un sistema operatiu desfasat, i des del 8 d'abril de 2014 Microsoft no ofereix cap tipus de suport. De la mateixa manera, el suport de la resta d'aplicacions també s'ha descontinuat i les versions actuals dels navegadors més utilitzats i aplicacions com Java i Autofirma no funcionen sota aquest sistema.

Per realitzar tràmits a través de Carpeta Ciutadana amb sistemes Windows, li recomanem que utilitzi Windows 7 o versions posteriors i instal·li Autofirma.

ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les sol·licituds amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

 
 
19- No puc accedir o signar amb el meu certificat de representació de la FNMT
En primer lloc, revisi que el seu certificat està correctament instal·lat. Pot fer-ho seguint les instruccions explicades en els apartats:
9. Com sé si el meu certificat digital està correctament instal·lat en Windows per utilitzar-lo amb Internet Explorer / Edge / Chrome / Opera?
10. Com sé si el meu certificat digital està correctament instal·lat en Firefox (aplicable a sistemes Windows i MacOS X)?
11. Com sé si el meu certificat està correctament instal·lat en MacOS X per utilitzar-lo amb Safari / Chrome / Opera?

Si el certificat està correctament instal·lat, pot ser que el problema es degui al fet que cal instal·lar algun dels certificats arrel i intermedis de la FNMT. Seguiu les instruccions corresponents al seu navegador per realitzar la instal·lació que s'explica a l'apartat:
8. Com puc instal·lar els certificats arrel i subordinats de la FNMT?
 
20- A Carpeta Ciutadana no puc signar amb el meu certificat però a la resta de pàgines de l'administració pública sí que puc accedir sense problemes
En algunes webs de l'administració pública només s'utilitza el certificat per identificar-se, procés que no necessita programari addicional. A Carpeta Ciutadana és necessari realitzar la signatura del tràmit pel que, en cas d'utilitzar Internet Explorer, cal presentar la instal·lació d'un complement a l'hora de realitzar la signatura. Per a la resta de navegadors és necessari instal·lar l'aplicació Autofirma.

Pot seguir les instruccions d'instal·lació d'aquesta aplicació en l'apartat:
17. Com puc instal·lar Autofirma a Windows / Mac / Linux?
 
21- Com utilitzo el meu DNI per realitzar tràmits en Carpeta Ciutadana?
Per utilitzar el DNI electrònic necessita:
· DNI vigent
· Que el certificat associat al seu DNI estigui activat i no estigui caducat
· Un lector de DNI electrònic compatible amb el sistema que utilitza i correctament instal·lat (revisar documentació del fabricant)
· Seguir les instruccions següents segons el navegador i el sistema operatiu:


Manual per a Internet Explorer i Google Chrome a Windows:
https://www.dnielectronico.es/PDFs/Explorer_y_Chrome.pdf


Manual per a Firefox a Windows:
https://www.dnielectronico.es/PDFs/Familia_Mozilla.pdf


Manual per a navegadors Microsoft Edge i Opera a Windows:
seguir el manual indicat dalt per a Internet Explorer però per accedir al magatzem de certificats pot fer-ho tant des d'Internet Explorer com des de Windows:
Panell de Control> Xarxes i Internet> Opcions d'Internet> pestanya Contingut> Certificats


Manual per a Firefox a MacOS X:
En primer lloc ha d'instal·lar el navegador Firefox. Després descarregueu el programari per a sistemes MacOS disponible a l'àrea de descàrregues del web de la Policia:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1110&id_menu=67

A continuació, instal·li aquest programari seguint les instruccions disponibles en el manual d'instal·lació del programari MulticardPKCS11 a la mateixa web:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1111


Manual per a altres sistemes operatius:
Per a altres sistemes operatius, la instal·lació automàtica dependrà de la versió utilitzada. En cas contrari pot realitzar-manualment seguint els manuals per a Mac, Linux, i Solaris:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1110&id_menu=67


Un cop finalitzada la instal·lació amb el DNI electrònic introduït al lector, podem comprovar que tot estigui correcte consultant l'apartat:
22. Com sé si el meu DNI electrónic està instal·lat correctament?


Si té dubtes relacionats amb l'expedició del DNI, sol·licitud i renovació del certificat o qualsevol altre dubte sobre el DNI electrònic, pot trobar més informació al web de la Policia Nacional: www.dnielectronico.es
 
22- Com sé si el meu DNI electrónic està instal·lat correctament?
- Explorer / Edge / Chrome / Opera a Windows:
Anem a aquesta ubicació i comprovam que apareixen els dos certificats del DNI (autenticació i signatura) i no estan caducats:
Panell de Control> Xarxes i Internet> Opcions d'Internet> pestanya Contingut> Certificats> pestanya Personal

Si no apareix el seu certificat consultar l'apartat:
21. Com utilitzo el meu DNI per realitzar tràmits en Carpeta Ciutadana?


- Firefox a Windows i MacOS X:
Per a firefox versió 56 i posteriors anem a aquesta ubicació i comprovam que apareixen els dos certificats del DNI (un d'autenticació i un altre de signatura) i no estan caducats:
Menú Eines> Opcions> Privadesa i Seguretat> Certificats> botó Veure certificats> pestanya de "Els seus Certificats".

Si no apareix el seu certificat, consultar l'apartat:
21. Com utilitzo el meu DNI per realitzar tràmits en Carpeta Ciutadana?


- Safari i Chrome a MacOS X:
No suportats a data de la darrera revisió d'aquest document. Per comprovar qualsevol novetat, consultar el web de la policia: www.dnielectronico.es


Si després de seguir aquestes instruccions comprova que el certificat aquesta caducat, vegeu la secció:
26. Com renovo el meu certificat digital caducat?
 
23- Amb el meu DNI electrònic puc accedir però no puc signar
El procés d'identificació i signatura amb certificat digital són diferents. El DNI electrònic conté dos certificats, un d'autenticació i un altre de signatura. Mentre que per a la identificació no cal cap programari addicional, per a la signatura sí que és necessari.

A Carpeta Ciutadana és necessari realitzar la signatura de certs tràmits pel que, en cas d'utilitzar Internet Explorer, se li demanarà la instal·lació d'un complement a l'hora de signar; per a la resta de navegadors, és necessari instal·lar l'aplicació Autofirma. Pot seguir les instruccionsd'instal·lació d'aquesta aplicació en l'apartat:
17. Com puc instal·lar Autofirma a Windows / Mac / Linux?
 
24- He seguit totes aquestes instruccions indicades però segueixo sense poder realitzar el
tràmit
Si el problema persisteix recomanem que l'usuari revisi el següent:

• Actualitzeu el navegador a l'última versió
• Reinicieu el navegador
• Reiniciar el navegador i tornar a provar. Quan el tràmit es quedi a l'espera, minimitzar la finestra del navegador i revisar si la finestra de selecció del certificat de Windows està a l'espera de confirmació
• Netejar l'historial i totes les dades de navegació després de reiniciar el navegador
• Revisar que l'antivirus no estigui bloquejant la connexió. Proveu a desactivar la protecció de forma momentània, reiniciar el navegador i realitzar el tràmit de nou. Si aconsegueix realitzar el tràmit, haurà d'afegir a l'antivirus una excepció per la 
URL: https://www.carpetaciutadana.org
Aplicació: Autofirma
• Revisar que el tallafocs no estigui bloquejant la connexió. Proveu a deshabilitar de forma momentània, reinicieu el navegador i intenteu fer el tràmit. En sistemes Windows, per desactivar el tallafocs cal anar a:
Panell de Control> Sistema i Seguretat> Firewall de Windows> Activar o Desactivar Firewall de Windows> Desactivar tallafocs de Windows
• En cas de tractar-se d'un PC que està dins d'una xarxa corporativa, haurà de parlar amb l'administrador del sistema perquè revisi la configuració de seguretat.
• S'ha detectat que Autofirma no és compatible amb algunes versions de Microsoft Edge, actualitzi a l'última versió o utilitzi un altre navegador.
 
26- Com renovo el meu certificat digital caducat?
- Si utilitza un certificat digital de la FNMT: ha de tornar a realitzar el procés de sol·licitud del certificat tal com va fer la primera vegada. Pot consultar l'apartat:
4. Com sol·licito un certificat digital de la FNMT?

- Si utilitzeu un DNI electrònic: s'haurà de renovar el certificat del DNI a la comissaria de la Policia Nacional. En aquest link del web de la Policia s'explica el procediment:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1028&id_menu=33

- Si utilitzeu altres certificats: haurà de consultar al seu proveïdor per obtenir un nou certificat vigent.
 
27- Puc emprar el meu PIN Ciutadà a partir del dia 1 de maig de 2021?
Sí, tots els PIN que s'hagin expedit fins aquesta data es podran utilitzar amb normalitat per aquells tràmits que així ho contemplin.
 
28- Tinc problemes per accedir amb el meu PIN ciutadà
Si vols canviar el teu PIN per qualsevol raó, o bé el vols regenerar perquè no ho recordes pots fer-ho en qualsevol moment des de les "opcions d'usuari" dins de Carpeta Ciutadana o bé des del següent enllaç:

Canvi PIN ciutadà

Com a mesura de seguretat, el PIN es bloqueja al cinquè intent erroni. En aquest cas, hauràs de posar-te en contacte amb el Servei d'Atenció Ciutadana del Consell Insular de Menorca (tel. 971356050; info.sac@cime.es).
 
29- He pogut signar la sol·licitud però no tinc clar si el registre d'entrada s'ha realitzat perquè
no veig cap justificant de registre
Quan se signa i envia una sol·licitud, cal esperar fins que acabi de processar-se el tràmit. Aquesta demora pot ser de fins a uns pocs minuts depenent del tipus de tràmit i dels documents adjunts. Un cop finalitzat, es mostrarà una pantalla amb el resum de les dades de la sol·licitud i el justificant.

Si no aparegués el justificant en l'últim pas o si tens algun dubte sobre si s'ha realitzat amb èxit la sol·licitud, pots comprovar i imprimir el justificant del registre des Carpeta Ciutadana a l'apartat "consulta de registres d'entrada i sortida" en la relació de tràmits.

Si no aparegués, hauràs de posar-te en contacte amb el Servei d'Atenció Ciutadana del Consell Insular de Menorca (tel. 971356050; info.sac@cime.es).
 
30- Com puc obtenir el meu CL@VE PIN o Cl@VE Permanent?

El pots obtenir de diferents maneres. Pots consultar-ho aquí.

De forma presencial a Menorca es pot obtenir al Servei d'Atenció Ciutadana del Consell Insular, així com a l'AEAT, la Delegació del Govern, la delegació de la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears i als Ajuntaments d'Alaior i de Maó.


 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ