ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Mitjans d'identificació i d'autenticació admesos


En les relacions amb la ciutadania per mitjans electrònics, els mitjans d'identificació i d'autenticació admesos pel Consell Insular de Menorca i pels Ajuntaments de Menorca són els següents:


IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
Què és?

La identificació electrònica serveix per a identificar-se en mitjans en línia (“És com ensenyar el DNI” ). La identificació electrònica és una acció voluntària del ciutadà/ana que necessita confirmar la seva identitat per realitzar determinades accions. 

Què permet?

Permet accedir de forma segura a informació personal i a continguts restringits. 
 
 

Mitjans d'identificació electrònica

Per poder identificar-se electrònicament és necessari disposar d'alguns dels mitjans d'identificació següents:

Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

Hi trobareu diferents tipus de certificats electrònics, mitjançant els quals podreu identificar-vos i realitzar els vostres tràmits, de manera segura, a través d'Internet.


Pàgina oficial Certificats Com sol·licitar el teu certificat digital (video)

Cl@ve PIN o Cl@ve permanent

És un sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics.


Pàgina oficial

PIN ciutadà

Només serveix per a identificació i, en segons quins tràmits, no permet signar. La podeu sol·licitar des de la pàgina web i l'haureu d'anar a recollir personalment al Consell Insular de Menorca (pl. Biosfera, 5. Maó).


www.carpetaciutadana.org

DNI electrònic

Aquest DNI ha d'estar activat prèviament i, a més, heu de disposar d'un lector instal·lat a l’ordinador. Si necessitau més informació, podeu visitar la següent pàgina del Ministeri de l'Interior:


www.dnielectronico.es


SIGNATURA ELECTRÒNICA
La signatura electrònica serveix per a signar electrònicament un document.

Què és?

La signatura electrònica és una acció voluntària i identificadora del signant. Qui signa un document certifica que n'és l'autor i que n'aprova el contingut.

Per poder signar electrònicament és necessari disposar d'un certificat digital. La relació entre certificat digital i signatura electrònica és semblant a la que hi ha entre un DNI i el fet de signar a mà cada vegada que es necessita.

Què permet?

La signatura electrònica permet signar electrònicament sol·licituds i altres documents garantint la identitat del seu autor i la integritat del seu contingut. Sempre es podrà comprovar que el document signat no ha estat modificat posteriorment a la signatura del mateix.
Per poder signar documents electrònicament cal disposar d'un certificat digital que s'ha de sol·licitar a una Autoritat de Certificació reconeguda que, després de verificar les dades personals proporcionades pel sol·licitant, emetrà el certificat.

Mitjans de signatura electrònica

Certificats digitals d'ús més habitual, admesos pel Consell Insular de Menorca i pels ajuntaments de Menorca:

Persones físiques:
Persones jurídiques:

REQUERIMENTS TÈCNICS 
Navegador:
 
- Internet Explorer 6, o versions superiors amb:

  • Java Runtime v1.5 o superior

  • Tenir instal·lat en el seu equip informàtic el component CAPICOM (CAPICOM és un component de Microsoft que és imprescindible per al tractament dels certificats digitals a través del navegador. Es pot descarregar des del següent enllaç: Descarregar el CAPICOM 

  • Javascript activat

  • Java activat

  • SSL 2.0, SSL3.0 i TLS 1.0 activat

  • Disposar del certificat instal·lat al magatzament de Windows

  • Permisos per a executar applets

  • Bloquejador de finestres emergents desactivat

  • Incloure l web del portal de tràmits  https://www.carpetaciutadana.org com a lloc de confiança
    

- FireFox 

Data d'actualització: 09/05/2014
  
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ