AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Mitjans d'identificació i d'autenticació admesos


En les relacions amb la ciutadania per mitjans electrònics, els mitjans d'identificació i d'autenticació admesos pel Consell Insular de Menorca i pels Ajuntaments de Menorca són els següents:
IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

Què és?
La identificació electrònica serveix per a identificar-se en mitjans en línia (“És com ensenyar el DNI” ). La identificació electrònica és una acció voluntària del ciutadà/ana que necessita confirmar la seva identitat per realitzar determinades accions. 


Què permet?
Permet accedir de forma segura a informació personal i a continguts restringits. 
 
 

Mitjans d'identificació electrònica
Per poder identificar-se electrònicament és necessari disposar d'alguns dels mitjans d'identificació següents:

Persones físiques:

 • PIN ciutadà
  • Qui l'emet: L'emet el Consell Insular de Menorca i és vàlid també per als Ajuntaments de Menorca.
  • Qui el pot demanar:  El PIN ciutadà el pot obtenir qualsevol persona física major d'edat.
  • Com  es pot obtenir? Emplenant el formulari electrònic de Sol·licitud de PIN  disponible dins la Carpeta Ciutadana i seguint les indicacions que es faciliten.
 • DNI electrònic
  • Qui l'emet: La Direcció General de Policia
  • Qui el pot demanar: Qualsevol persona que disposi de la nacionalitat espanyola.
  • Com es pot obtenir: Demanant cita a alguna de les oficines d'expedició del DNI
  • Més informació a www.dnielectronico.es
 • Altres Certificats electrònics. El més habitual és el certificat  de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) de Classe 2 CA FIS
  • Qui l'emet: La FNMT (CERES)
  • Qui el pot demanar: Qualsevol persona que disposi de la nacionalitat espanyola  o que tingui un NIE.
  • Com es pot obtenir: Des del web de la  Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre
 
Persones jurídiques:
 • PIN ciutadà
  • Qui l'emet: L'emet el Consell Insular de Menorca i és vàlid també per als Ajuntaments de Menorca.
  • Qui el pot demanar:  El PIN ciutadà el pot obtenir qualsevol persona  jurídica. A la sol·licitud s'han d'indicar les dades identificatives del representant legal.
  • Com  es pot obtenir? Emplenant el formulari electrònic de Sol·licitud de PIN  disponible dins la Carpeta Ciutadana i seguint les indicacions que es faciliten.
 • Certificats electrònics. El més habitual és el Certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) de Classe 2 CA JUR


SIGNATURA ELECTRÒNICA

La signatura electrònica serveix per a signar electrònicament un document.

Què és? La signatura electrònica és una acció voluntària i identificadora del signant. Qui signa un document certifica que n'és l'autor i que n'aprova el contingut.

Per poder signar electrònicament és necessari disposar d'un certificat digital. La relació entre certificat digital i signatura electrònica és semblant a la que hi ha entre un DNI i el fet de signar a mà cada vegada que es necessita.

Què permet? La signatura electrònica permet signar electrònicament sol·licituds i altres documents garantint la identitat del seu autor i la integritat del seu contingut. Sempre es podrà comprovar que el document signat no ha estat modificat posteriorment a la signatura del mateix.
Per poder signar documents electrònicament cal disposar d'un certificat digital que s'ha de sol·licitar a una Autoritat de Certificació reconeguda que, després de verificar les dades personals proporcionades pel sol·licitant, emetrà el certificat.

Mitjans de signatura electrònica.
Certificats digitals d'ús més habitual, admesos pel Consell Insular de Menorca i pels ajuntaments de Menorca
:

Persones físiques:
Persones jurídiques:

REQUERIMENTS TÈCNICS 

Navegador:
 
- Internet Explorer 6, o versions superiors amb:

  • Java Runtime v1.5 o superior

  • Tenir instal·lat en el seu equip informàtic el component CAPICOM (CAPICOM és un component de Microsoft que és imprescindible per al tractament dels certificats digitals a través del navegador. Es pot descarregar des del següent enllaç: Descarregar el CAPICOM 

  • Javascript activat

  • Java activat

  • SSL 2.0, SSL3.0 i TLS 1.0 activat

  • Disposar del certificat instal·lat al magatzament de Windows

  • Permisos per a executar applets

  • Bloquejador de finestres emergents desactivat

  • Incloure l web del portal de tràmits  https://www.carpetaciutadana.org com a lloc de confiança
    

- FireFox 

Data d'actualització: 09/05/2014
  
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ