ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Tràmits en línia 


Tràmits destacatsTots els tràmits

Cercar rapida:
Matèries:
Fets vitals:
Destinataris:

  Identificació * Signatura *
1_Comunicació prèvia de canvi de classificació (nou grup)DNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònics2_Comunicació prèvia de canvi de nom comercial, propietari, domicili i denominació fiscal DNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònics3_Comunicació prèvia de canvi de qualificació (nova categoria)DNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònics4_Comunicació prèvia de canvi de titular (explotador o comercialitzador)DNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònics5_Comunicació prèvia de modificació de places / unitatsDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònics6_Comunicació prèvia d'explotació conjunta d'establiments (H, HA i AT)DNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsAcreditació administrativa (serveis socials)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veActualització de dades del títol de família nombrosaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAllotjaments turístics en aprofitament per tornsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsAlta/modificació de domiciliació bancàriaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsAnul·lació cita prèvia SACPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsArbitratge a la Junta Arbitral del Transport de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAssessoria econòmica als municipis de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAssessoria jurídica als municipis de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAssistència tècnica urbanística als municipis de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAutoliquidacions (obtenir el document de pagament i realitzar el pagament telemàtic)Autorització d'activitats no permanents menors de recorregut supramunicipalPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAutorització d'amollada de peces de caçaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAutorització d'operador de transports (ot)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsAutorització d'ús d'ormeigs tradicionals per a la pesca recreativaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAutorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductorsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsAutorització de cessió de dades de les persones inscrites en el registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil a les entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliurePIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAutorització específica per a la realització d'actuacions en l'àmbit dels serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAutorització per a instal·lació de camps d'ensinistrament de cansPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAutorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAutorització per a la creació de refugis de faunaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAutorització per a la instal·lació de cetàries, vivers i aquarisPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAutorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAutorització per a la suspensió o la cessament d'activitats de serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAutorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsAutorització per al canvi de titularitat d'un servei de serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAutorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsAutorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsAutorització per al transport sanitari privat (vspc)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsAutorització per al transport sanitari públic (vs)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsAutorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veAutorització transport privat complementari de viatgers (vpc)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsBaixa de còpies d'autorització de transportsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsBaixa de domiciliació bancàriaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veCanvi de titular d'autorització d'empresa de transports per al transport públic de mercaderiesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsCarta d'ArtesàPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veCarta de Mestre ArtesàPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veCatalogació de vehicles històricsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veCèdula d'habitabilitat (duplicat)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsCèdula d'habitabilitat (mancança)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsCèdula d'habitabilitat (renovació)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsCèdula d'habitabilitat (primera ocupació)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsCertificació tècnica de parcs aquàticsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veCertificat de conductor de país no comunitariPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsCertificat per a matriculació de determinats vehiclesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsCessió de l'ús comercial de la marca de garantia "Artesania de Menorca"PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veCircuit d'escriptors (Pla SALM)Cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles (ITV)Cita prèvia SACPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsComunicació de canvi d'adreça (servei de caça)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veComunicació de realització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenilPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veComunicació de transport turístic amb reiteracióPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veComunicació prèvia per a la inscripció d’entitats en el Registre Unificat de Serveis Socials: inscripció, actualització de dades i cancel·lació de la inscripció en el RegistrePIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veConsulta de rebutsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veConsulta del Registre General d'entrada i sortidaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veConvocatòria de places de l'oferta pública 2016 i 2017PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsCreació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caçaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDeclaració d'interès general en sòl rústicPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDeclaració responsable d'inici d'activitat turística de comercialització d'estades turístiques a habitatgesDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsDeclaració responsable per a la comunicació d’activitat continuada sense grup estable de persones participants dels casals i centres infantils i juvenilsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsDeclaració responsable per a la realització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenilPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsDeclaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsDeclaració responsable per la posada en marxa i el funcionament d’una instal·lació juvenil a MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsDesignació de compte bancariPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsDipòsit legal de publicacions menorquinesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDocument de Qualificació Artesanal (DQA)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veEmpreses d’intermediació turística: agències de viatgesDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsEmpreses d’intermediació turística: central de reserves DNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsEmpreses d’intermediació turística: mediador turístic DNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsEntrega del full de control de captures (permisos especials de caça de tords amb filats a coll i perdius amb bagues)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veEstabliments d'allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics DNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsEstabliments d’allotjament de turisme d'interiorPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsEstabliments d’allotjament de turisme rural: agroturismePIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsEstabliments d’allotjament de turisme rural: hotel ruralDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsExpedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsExpedició o renovació de carnet acreditatiu de la Carta d’Artesà, la Carta de Mestre Artesà o el Document de Qualificació ArtesanalPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veFormulació de precs o preguntes al Ple del Consell InsularPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veHabilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competènciesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veHomologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductorsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsHostatgeriaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsInforme previ de qualificació d'edificis en règim especial en sòl rústic (ERE)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veInscripció activitat turística de lloguer de vehicles sense conductorPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsInscripció al Registre General d’Explotacions Agràries (Registre Insular Agrari)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veInscripció d'empreses de turisme actiuDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsInscripció d'empreses turístiques d'entretenimentDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsInscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics.DNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsInscripció de l'activitat d'entreteniment i restauració en embarcacionsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsInscripció de noves còpies d'autorització ja existent de transport privat complementari de mercaderies (MPC)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsInscripció en el Registre de Maquinària AgrícolaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veInscripció, renovació o modificació en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de l'illa de Menorca (ROPO)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veLlicència de pesca marítima esportivaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veLlicència de pesca marítima recreativa individual PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veLlicència de pesca marítima recreativa per a embarcacionsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veLlicència de pesca submarinaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veLlicències de caçaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veLlicències de pesca fluvialPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veLlicències urbanístiques (més d'un municipi)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veNova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsNova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsNova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificadesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsOferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càteringDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsPagament telemàticPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@vePermís especial per caçar perdius amb baguesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@vePermís especial per caçar tords amb filats a collPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@vePetició d'informe de viabilitatPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@vePetició de dades de les persones inscrites en el Registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil per part d’entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliurePIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@vePla de modernització per la comercialització d'estades turístiques inscrites d'acord amb la Llei 8/2012 i abans del Decret 20/2015PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsPla tècnic de caça: aprovació, modificació o renovacióPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@vePresentació de la memòria i la programació general d'activitats de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juvenilPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@vePresentació de mèrits - Oferta pública d'ocupació 2016 i 2017PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsPresentació del resum anual d’activitats de les entitats inscrites en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventutPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veProcés d'acompanyament d'ocupació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsProcessos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerablesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsPrograma SALUT JOVE i CULTURAPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@vePunt d'informació cadastral (PIC). Sol·licitud d'expedició de certificats del CadastrePIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veRealització d'obres en la zona de servitud de protecció en sòl urbà o sòl urbanitzable (litoral)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsRegistre de cans d'assistènciaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veRegistre insular de plantacions de vinya - Sol·licitud d'autorització de replantació de vinyaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsPIN CiutadàCl@veRegistre insular de plantacions de vinya - Sol·licitud d’autorització per a la nova plantació de vinyaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsPIN CiutadàCl@veRegistre insular de plantacions de vinya – Comunicació de final de plantació o replantació de vinyaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsPIN CiutadàCl@veRegistre insular de plantacions de vinya – Sol·licitud d’autorització d‘arrabassada de vinyaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsPIN CiutadàCl@veRegistre insular de plantacions de vinya – Sol·licitud de canvi de titularitat de vinyaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsPIN CiutadàCl@veRegistre insular de plantacions de vinya – Sol·licitud de modificació de la localització de la superfície per a la qual s’ha concedit una autoritzacióPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsPIN CiutadàCl@veRenúncia d'autorització de transportsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsRevisions i consultes (gabinet de medicina esportiva)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsServei de neteja de platges (calendari, rutes de neteja i fitxes de les platges)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsServei de teleassistència a domicili (TAD)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veServeis de la Creu Roja per a esdeveniments esportiusPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsSol·licitud d'accés a la informació pública del Consell Insular de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veSol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veSol·licitud d'autorització d'obres o activitats a les zones d'influència de carreteresPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veSol·licitud d'autorització per a campionats de pesca esportivaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veSol·licitud d'espais del Consell Insular de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veSol·licitud d'expedició de carnets i diplomes acreditatius dels títols de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenilPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veSol·licitud d'inscripció en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventutPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veSol·licitud d'integració a la Xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca i d'inscripció en el censPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veSol·licitud d’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de BiosferaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsSol·licitud de claus d'accés a la plataforma de guies turístics (PGT)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veSol·licitud de duplicat del títol o carnet de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenilPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veSol·licitud de numeració oficial de control: Vi de la Terra Illa de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veSol·licitud de targeta de tacògraf digitalPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veSol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)DNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsSubstitució de vehicles en autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdp, mdl)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònicsSuggeriments i queixesTargeta Ciutadana de transport (EMT Palma)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veTargeta de transport TGENERALPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsTargeta de transport TJOVEPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsTargeta de transport TMÉSPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veDNI electrònicAltres certificats electrònicsTítol de família monoparental (noves sol·licituds i renovacions)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veTítol de família nombrosa (noves sol·licituds i renovacions)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsCl@veTransmissió de vehicle adscrit a una autorització de transportsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats electrònicsDNI electrònicAltres certificats electrònics

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ